Objavljen natječaj za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Zaprešića

MOJ ZAPRESIC NOVOSTI

Grad Zaprešić je raspisao natječaj za dodjelu nekoliko javnih priznanja za 2023. godinu, a prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Zaprešića mogu podnijeti zainteresirani građani, udruge, tijela mjesne samouprave, radna tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika te druge pravne osobe.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se Odboru Gradskog vijeća za dodjelu javnih priznanja najkasnije do 20. rujna 2023. godine.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu: GRAD ZAPREŠIĆ, Odbor za dodjelu javnih priznanja, Nova ulica 10, 10290 Zaprešić, putem pošte ili osobno u pisarnicu gradske uprave (soba br.3/prizemno) ili putem maila: jkosec@zapresic.hr
Dodatne informacije mogu se dobiti u Službi Grada Zaprešića na tel. 3717 536 ili 3717 565

 

Pozivni natječaj za dodjelu javnih priznanja

Obrazac za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Zaprešića

Obrazac za podnošenje prijedloga za dodjelu gradonačelnikovih javnih priznanja

 

Raspisan je natječaj za dodjelu nekoliko javnih priznanja:

Proglašenje počasnim građaninom Grada Zaprešića

Počasnim građaninom Grada Zaprešića može se proglasiti osoba posebno zaslužna za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda grada Zaprešića, njegovih odnosa s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu, te za razvoj grada Zaprešića ili pojedinih njegovih djelatnosti.
Počasnim građaninom Grada Zaprešića može se proglasiti i državnik ili državnik druge države, član međunarodne organizacije, odnosno organizacije druge države ili njihovih tijela posebno zaslužan za Grad Zaprešić i Županiju, ili Republiku Hrvatsku, u promicanju njenog suvereniteta, samostalnosti i samobitnosti na opće prihvaćenim načelima suvremenog svijeta.

Nagrada Grada Zaprešića za životno djelo

Nagrada Grada Zaprešića za životno djelo dodjeljuje se građanima Grada koji na bilo koji način pridonose njegovoj promidžbi i u širim državnim i inozemnim okvirima, te drugim osobama koje rade na području grada za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života Grada Zaprešića, u pravilu pri kraju profesionalnog obavljanja pojedine djelatnosti.

Godišnja Nagrada Grada Zaprešića

Nagrada Grada Zaprešića dodjeljuje se građanima Grada Zaprešića i drugim osobama koje rade na području Grada Zaprešića, a koje na bilo koji način pridonose njegovoj promidžbi i u širim državnim i inozemnim okvirima, djelatnim skupinama od dva do pet suradnika, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama, za zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i drugih područja društvenog života u Gradu Zaprešiću.

Nagrada Grada Zaprešića dodjeljuje se tradicionalno povodom Dana Grada Zaprešića.