Impressum

Informativni centar Zaprešić d.o.o.
Trg žrtava fašizma 6, 10290 ZAPREŠIĆ
tel: 01/3310 506
icz@zfm.hr

Glavni urednik:
Marko Vujnovac

Izvršna urednica:
Ivana Jurišić Bilić

Novinari:
Ana Cvetko Dovičin
Mladen Bomoštar

Marketing:
Anita Krčelić