Besplatan dječji paintball u petak 20. svibnja

#mojgrad Novosti

CeZaM Zaprešić, u suradnji s Vatrinim kutkom, 20. svibnja na Jezeru Zajarki organizira besplatan dječji paintball za učenice i učenike od 3. do 8. razreda osnovne škole. Na raspolaganju su dva termina u petak 20. svibnja: od 10 do 11 sati, te od 17 do 18, uz obavezne prijave.