Školski kalendar s praznicima za sljedeću godinu 2022./23.

MOJ ZAPRESIC NOVOSTI

Na snagu je stupila Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2022./2023., odnosno školski kalendar.

Učenici se u klupe vraćaju 5. rujna 2022. godine, a nastava im završava 21. lipnja 2023. godine. Za maturante bi nastava trajala do 26. svibnja 2023. godine. I ove će godine učenici ponovno imati jesenske praznike, dok su zimski u dva dijela.

Prema kalendaru, prvo polugodište traje od 5. rujna do 23. prosinca 2022. godine, a drugo polugodište od 9. siječnja do 21. lipnja 2023. godine, odnosno za maturante do 26. svibnja.

Praznici:

Jesenski praznici počinju 31. listopada 2022. godine i traju do 1. studenoga 2022. godine, a nastava bi počela 2. studenoga 2022. godine

Prvi dio zimskih praznika za učenike počinje 27. prosinca 2022. godine i traje do 5. siječnja 2023. godine, s tim da nastava počinje 9. siječnja 2023. godine.

Drugi dio zimskih praznika za učenike počinje 20. veljače 2023. godine i završava 24. veljače 2023. godine, s tim da bi nastava počela 27. veljače 2023. godine.

Proljetni praznici za učenike počinju 6. travnja 2023. godine i završavaju 14. travnja 2023. godine, s tim da nastava počinje 17. travnja 2023. godine.

Nastava se organizira i izvodi najmanje u 175 nastavnih dana, a za učenike završnih razreda srednje škole najmanje u 160 nastavnih dana.

Ljetni odmor počinje 23. lipnja 2023. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski ili razlikovni ispit, koji imaju dopunski nastavni rad, završni rad ili ispite državne mature, za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi, kao i za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole.