PU Zagrebačka provodi preventivnu akciju “Zaštita pješaka”

NOVOSTI

Danas i sutra, 27. i 28. listopada 2020. godine, na području Policijske uprave zagrebačke provodit će se akcija Zaštita pješaka.

Cilj je akcije smanjenje broja prometnih nesreća i broja stradalih osoba, a posebice pješaka kao najranjivije skupine u prometu. Akcija je usmjerena na prekršaje vozača (čl. 133. – 135. Zakona o sigurnosti prometa na cestama) te ih poziva da prilagode brzinu kretanja i propuštaju pješake na obilježenim pješačkim prijelazima te pješake koji kolnik prelaze izvan mjesta obilježenog za prelazak.

Pješake pak pozivaju da kolnik prelaze samo na za to obilježenim mjestima i poštuju zeleno svjetlo na semaforu.