Prijedlog Proračuna Grada Zaprešića za 2023. godinu

MOJ ZAPRESIC NOVOSTI

Matija Teur, predsjednik Gradskog vijeća Grada Zaprešića sazvao je 10. sjednicu koja će se održati u utorak, 29. studenog 2022. godine s početkom u 18,00 sati u dvorani Veleučilišta Baltazar u Zaprešiću, Ulica Vladimira Novaka 23.
Za sjednicu je predložen dnevni red sa 16. točaka uz Aktualni sat. Na sjednici će biti predstavljen Prijedlog Proračuna Grada Zaprešića za 2023.godinu s projekcijama za 2024. i 2025.godinu.

Prijedlog Proračuna Grada Zaprešića za 2023. godinu (ukupni prihodi i primici) iznosi 35.092.656,54 eura, dok projekcija prihoda i primitaka za 2024. godinu iznosi 37.303.447,77 eura, a projekcija za 2025. godinu iznosi 39.006.162,15 eura.
Prihodi i primici Proračuna Grada Zaprešića za 2023. planiraju se, dakle, u iznosu od 35.092.656,54 eura, od toga ukupni prihodi i primici koji se realiziraju putem gradskih upravnih odjela i službi iznose 28.998.266,34 eura, dok vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika iznose 6.094.390,20 eura.

U proračunu Grada Zaprešića za 2023. godinu, najveći dio sredstava planiran je za predškolski odgoj i obrazovanje što iznosi 8.609.040,00 eura, od čega je 4.173.500,00 eura predviđeno samo za osnovni program vrtića kako gradskih tako i privatnih, dok je za osnovnoškolsko obrazovanje osigurano 4.435.540,00 eura.
U prijedlog gradskog proračuna za sljedeću godinu uvršten je završetak izgradnje novog objekta dječjeg vrtića u Ulici K.Š. Gjalskog na sjeveru grada i opremanje istog. Novi prostorni kapaciteti omogućit će preseljenje 4 skupine djece koje su trenutno smještene u područnom objektu DV Maslačak na Trgu mladosti, a kojim će se osigurati veći obuhvat djece i povećanje kvalitete odgojno-obrazovnih programa. Kompletno završenu izgradnju i opremanje očekujemo u prvoj polovici 2023. godine. Nastavljaju se i ulaganja u obrazovanje te je tako u 2024. godine planirano osnivanje Glazbene škole Zaprešić kao i početak izgradnje nove zgrade osnovne škole. Uz to, Grad će i u 2023. godini sufinancirati nabavu školskih udžbenika i dopunskih nastavnih materijala te program produženog boravka djece. Za djecu s poteškoćama bit će i nadalje osigurani pomoćnici u nastavi, a nastavit će se i s uobičajenim dodjelama poticajnih nagrada najuspješnijim učenicima na školskim natjecanjima, dodjelama stipendija učenicima i studentima, tradicionalnim darivanjem sve zaprešićke djece povodom blagdana sv. Nikole te potporama udrugama koje provode programe za osnaživanje djece i mladih.

Među ostalim infrastrukturno važnim kapitalnim projektima zasigurno je nastavak u 2020. godini započete provedbe projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture ‘aglomeracije Zaprešić’, predviđen je nastavak započetih ulaganja u Nove dvore, te će se po raspisanim natječajima, krenuti u cjelovitu provedbu projekta ‘Novo ruho Novih dvora’ . U periodu 2023. – 2025. godini naglasak je stavljen na ulaganja u gradske objekte u gradskom vlasništvu. Planiraju se radovi na rekonstrukciji, odnosno gradnji društvenog doma u Jablanovcu u kojem će se osigurati uvjeti za još jedan dječji vrtić, sanacija gradske sportske dvorane, nastavak sanacije odlagališta otpada, obnova i kompletna rekonstrukcija zgrade suda na Trgu žrtava fašizma i zgrade Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić te rekonstrukcija zgrade dvorca i izgradnja Centra mini atletike. Dodatno, planirana je i izgradnja spojne ceste Pavla Lončara – Ante Starčevića, rekonstrukcija novoizgrađene prometnice prema čvoru Obrubići do mosta preko potoka Lužnica, gradnja nogostupa, oborinske odvodnje i rekonstrukcija kolnika Kolodvorske ulice, proširenje javnog parkirališta u Ulici Baltazara A. Krčelića, izgradnja Sportskog centra Pojatno, sanacija klizišta u Kupljenovom te nabava kamera za kontrolu brzine.

Među ostalim točkama 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaprešića naći će se i Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023.godinu, Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023.godinu, te Prijedlog Odluke o sprječavanju odlaganja otpada na području grada Zaprešića kojim se utvrđuju mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Zaprešića.

Sjednica će se završiti Aktualnim satom.