Mjesečno dežurstvo Pravne klinike

NOVOSTI

Mjesečno dežurstvo pravne klinike u Zaprešiću održat će se danas, od 14 do 18 sati, u prostoru Kluba umirovljenika u Zaprešiću.

Građanima, kojima je potrebna pravna pomoć, bit će na usluzi volonteri Pravnog fakulteta, a usluge su stručne i besplatne.

Klinika se bavi isključivo predmetima koji se tiču obiteljskog prava i zaštite djece, zaštite radnika, diskriminacije, državljanstva i azila, prava pacijenata, zaštite žrtava i svjedoka kaznenih djela te pomoć u ovršnim postupcima.