Na kavi s Majom Mikulić ravnateljicom POU Zaprešić

POUZ je jedan od važnijih organizatora događanja u Zaprešiću. Koliko ste zadovoljni popunjavanjem kalendara događanja, sada kada su ublažene ili ukinute epidemiološke mjere? S ublažavanjem i ukidanjem epidemioloških mjera mogu reći da osjećamo veliko rasterećenje u organizaciji kulturnih događanja i manifestacija, a publika u konzumiranju istih. POU Zaprešić skoro 70 godina glavna je kulturna i […]

Pročitajte više

Na kavi s Višnjom Poropat Vujnovac novom predsjednicom Ogranka Matice hrvatske u Zaprešiću

28. travnja 2022. u prostorijama Ogranka Matice hrvatske u Zaprešiću održana je Izborna skupština na kojoj je izabrano novo predsjedništvo. Za predsjednicu Ogranka izabrana je Višnja Poropat Vujnovac, za potpredsjednika izabran je dosadašnji predsjednik Mirko Ivanjek, a preostala tri člana Predsjedništva čine Petra Katarinčić, Zdravka Kramarić i Šime Čačić. S novoimenovanom predsjednicom popili smo kavu […]

Pročitajte više