Započela sanacija Savske ulice južno od željezničke pruge

MOJ ZAPRESIC PROMET

Započela je sanacija Savske ulice južno od željezničke pruge. Pritom će se unaprijediti prometna i komunalna infrastruktura ovog dijela ulice. Planirana je dogradnja kanalizacijske mreže i sustava oborinske odvodnje.

Do sredine studenog, planiraju se završiti ovi radovi.