Proširenje Gradskog groblja za dodatnih 6 hektara

MOJ ZAPRESIC NOVOSTI

Blagdan Svih Svetih je vrijeme kada se prisjećamo svih naših dragih preminulih i posjećujemo njihova vječna počivališta.

U tu svrhu, posjetili smo Komunalno Zaprešić kako bismo saznali više o uređenju groblja. Komunalno Zaprešić održava Gradsko groblje Zaprešić te pruža usluge ukopa na ukupno 11 groblja koja se nalaze na području Grada Zaprešića i okolnih općina. Gradsko groblje Zaprešić obuhvaća nekoliko tisuća grobova, grobnica i kazeta za urne i trenutno se prostire na površini od 6 hektara. Tijekom 1980-ih, tijekom izgradnje groblja, izgrađena je i zgrada mrtvačnice s pomoćnim prostorijama, a prvi ukop na ovom groblju zabilježen je 3. veljače 1980. godine.

Danas, na Gradskom groblju Zaprešić počiva nekoliko tisuća preminulih osoba, a u planu je proširnje groblja. Tako su Grad Zaprešić i susjedna Općina Brdovec donijeli su odluku o proširenju. Direktor Komunalnog Zaprešić Domagoj Mikuš otkrio nam je u kojoj je fazi realizacija odluke: “Novo proširenje u koje krećemo dodatno se prostire na šest hektara pa će ukupno groblje zauzimati 12 hektara površine. Na postojećem dijelu groblja ima oko 4000 grobnih mjesta, odnosno što grobnih mjesta, što grobnica, što kazeta za urne. Oko 80 posto je izgrađeno jednostrukih i dvostrukih grobnih mjesta, oko 10 posto su grobnice i oko 10 posto kazeta. Do sada, tijekom svih ovih godina ukopano je oko 5000 pokojnika. Grad Zaprešić i Općina Brdovec donijeli su zajedničku odluku o proširenju groblja. Površina novog prostora za groblje je katastarski na području Općine Brdovec, tj. odmah s lijeve strane pored postojećeg groblja. Na taj način će se objediniti ta jedna cjelina i to će u konačnici ostati jedno zajedničko groblje. Dakle, na tom novom dijelu predviđeno je dodatnih 2300 grobnih mjesta gdje je također nekakav omjer 80 posto grobna mjesta, a preostalih 20 posto bit će grobnice i kazete za urne. To je prostor za dodatnih 7500 pokojnika. Međutim, od ovih šest hektara neće biti iskorišten kompletan dio prostora u ovoj fazi. Sama izgradnja novog dijela groblja podijeljena je u dvije faze. Sada ćemo iskoristiti oko 35 000 kvadrata, odnosno 3 i pol hektara dok će preostalih 2 i pol hektara ostati za budućnost kad se iskoristi planirani dio. U novom dijelu će biti dodatnih objekata, kao što je prostor za oproštaj kakav je i na postojećem dijelu groblja. Izgradit će se i jedna kosturnica za smještaj kostiju pokojnika koje se moraju izvaditi iz groba.”

U skladu s nedostatkom novih grobnih mjesta direktor Mikuš otkrio je i mogu li se na prostoru groblja ukapati preminule osobe koje nisu s područja Zaprešića, odnosno Brdovca: “Općina Brdovec i Grad Zaprešić donijeli su odluku da se na tom novom dijelu groblja mogu pohranjivati isključivo građani s tog područja. Tu se može dogoditi koja iznimka. To je nešto na što mi nemamo utjecaja, a radi se o rješenjima o nasljeđivanju kad se naslijedi grob pokojnika koji je imao prebivalište na području ovih jedinica lokalne samouprave”, pojasnio je Mikuš.

Kako je potražnja za grobnim mjestima velika, direktor Domagoj Mikuša rekao je i kad bi radovi trebali biti završeni: “Nova ploha je isprojektirana, dokumentacija je izrađena tijekom ove godine. Sada smo u fazi kad je predan zahtjev za dobivanje građevinske dozvole, a odmah nakon toga krenut će prvi radovi. Neke pripremne radove smo već i odradili što je vidljivo na groblju, očišćen je velik dio površine. Čim dobijemo građevinsku dozvolu krenut ćemo u izmještanje postojećeg puta pored samog groblja pri čemu će ta cesta postati sastavni dio groblja. Cesta koju građani trenutno koriste za prolaz do šume izmjestit će se s gornje strane nove plohe i izaći će na drugu stranu van. Tada građanima trebamo isto pripremiti taj put da bi mogli to i dalje koristiti. S dobivanjem građevinske dozvole krenut će se i u ograđivanje tog prostora, u izgradnju infrastrukture, vodovodne mreže, oborinske odvodnje i javne rasvjete. Nakon toga se stječu uvjeti za izgradnju novih grobnih mjesta”, rekao je direktor Komunalnog poduzeća Domagoj Mikuš.

“Završetak radova će biti ovisno o potrebama kako će se širiti groblje. Početak radova sigurno će biti početak iduće godine, odnosno čim se dobije građevinska dozvola. Potom će se napraviti svi ovi nužni zahvati, a završetak radova ovisi o popunjavanju nove plohe. Kad se ta ploha popuni kreće se u drugu spomenutu fazu”, nadodao je Mikuš.

Kako se pripremaju za blagdan Svih Svetih, pojasio je Nikola Gašparinčić iz Radne jedinice Groblje “Mi kroz cijelu godinu uređujemo groblje, a sad je to, naravno, pojačano. Uređuju se zelene površine, kosi se, uređuje se živica, sadi se cvijeće”.

Za kraj, Gašparinčić kao radnik na terenu poručuje građanima uoči blagdana Svih Svetih: “Možda bi bilo dobro da je manje lampaša koji se pale, a više elektroničkih koji će i duže raditi. U suprotnom, na groblju nakon blagdana bude zaista puno smeća.”