Stigli rezultati izbora za Dječje gradsko vijeće Grada Zaprešića

MOJ ZAPRESIC NOVOSTI

Izbori za Dječje gradsko vijeće Grada Zaprešića održali su se 12. rujna u sve tri zaprešićke Osnovne škole. Dječje vijeće se osniva kao savjetodavno tijelo Grada Zaprešića koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese te aktivno sudjelovanje djece u Gradu Zaprešiću, a za cilj ima ostvarivanje temeljnih dječjih prava zajamčenih Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, i to:

– prava djece na slobodno izražavanje mišljenja,
– prava na iznošenje prijedloga odraslima,
– prava na aktivno uključivanje i sudjelovanje u procesu donošenja odluka koje utječu na kvalitetu života djece.