Od 19. do 21. rujna održat će se Tribina Participativnog proračuna na tri lokacije u Zaprešiću

MOJ ZAPRESIC NOVOSTI

Grad Zaprešić organizira Tribinu Participativnog proračuna koji za cilj ima direktno uključivanje građana u proces kreiranja proračuna. Predviđeni iznos za 2024. godinu iznosi 250.000,00 eura. Navedena sredstva bit će namijenjena za projekte i radove koje su predložili sami građani putem 121 prijave koliko ih je zaprimljeno. Nakon odrađene evaluacije, donesena je odluka o prijedlozima koji su u nadležnosti Grada te se ubrajaju u kapitalna ulaganja. O takvim projektima i radovima građani će imati priliku direktno odlučivati u tri termina na tri lokacije od 19. do 21. rujna.

Prva tribina Participativni proračun održat će se 19. rujna u 18 sati u Društvenom domu Ivanec za stanovnike mjesnih odbora Ivanec i Jablanovec. Iduća će se održati 20. rujna u 18 sati u Vršilnici za stanovnike gradskih četvrti Centar i Sjever te Mjesnog odbora Šibice.

Treća tribina Participativnog proračuna održat će se 21. rujna, također u 18 sati u Društvenom domu Kupljenovo za stanovnike mjesnih odbora Kupljenovo, Pojatno i Hruševec Kupljenski.