U rujnu će se provesti izbori za Dječje gradsko vijeće Grada Zaprešića

MOJ ZAPRESIC NOVOSTI

Na temelju Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Zaprešića, objavljujemo raspisivanje Izbora za članove Dječjeg vijeća za školske godine 2023./2024. i 2024./2025.

Dječje vijeće osniva se kao savjetodavno tijelo Grada Zaprešića s ciljem promicanja prava, potreba i interesa djece te aktivnog sudjelovanja djece u gradskim pitanjima. Glavni fokus je ostvarivanje ključnih dječjih prava iz Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, uključujući slobodu izražavanja mišljenja, pravo na prijedloge odraslima i sudjelovanje u donošenju odluka koje utječu na njihovu kvalitetu života.

Izbori će se održati 12. rujna 2023. godine u prostorima tri Gradskih osnovnih škola: OŠ Antuna Augustinčića, OŠ Kupljenovo i OŠ Ljudevita Gaja.

Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Zaprešića

Odluka o raspisivanju Izbora za Dječje gradsko vijeće Grada Zaprešića