Trenutne mjere zaštite od poplave na vodocrpilištu Šibice: Voda ispravna za piće

MOJ ZAPRESIC NOVOSTI

Komunalno poduzeće i Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. provode posebne mjere zaštite od poplave na vodocrpilištu Šibice kako bi osigurali sigurnost i zdravstvenu ispravnost vode za piće.

S obzirom na trenutne vremenske uvjete i potencijalni rizik od poplava, Komunalno poduzeće i Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. reagiraju brzo i učinkovito. Uz redovito praćenje vodostaja i kvalitete vode, poduzete su preventivne mjere kako bi se spriječilo prelijevanje vode i zadržala visoka razina sigurnosti na vodocrpilištu Šibice.

Osim zaštite infrastrukture vodocrpilišta, kontinuiran je i nadzor kvalitete vode koja se koristi za opskrbu stanovnika. Strogi protokoli i testiranja osiguravaju da voda ostane zdravstveno ispravna za piće, čime se osigurava sigurnost i zdravlje građana koji se oslanjaju na ovaj izvor vode.

Komunalno poduzeće i Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. nastavit će pažljivo pratiti situaciju i poduzimati sve potrebne korake kako bi očuvali kvalitetu vode.