Ovog vikenda dobrovoljno predane tri ručne granate

MOJ ZAPRESIC NOVOSTI

Ovog vikenda Policijska postaja Zaprešić je preuzela tri dobrovoljno predane ručne granate, što pokazuje kako je na zaprešićkom području preostalo još oružja, streljiva te raznih minsko-eksplozivnih sredstava.

Podsjećamo da je, sukladno kampanji “Manje oružja manje tragedija”, dobrovoljna predaja ilegalnog oružja, eksplozivnih tvari i streljiva bez sankcija, a važno je napomenuti da nikako ne donosite oružje u policijsku postaju niti ga dirate do dolaska policijskih službenika na mjesto gdje je isto pronađeno. Treba napomenuti i da se ne odbacuju oružja, minsko eksplozivna sredstva i streljivo u smeće, niti na javne ili privatne površine, što može biti vrlo opasno te dovesti do stradavanja osoba. O pronalasku oružja, minsko eksplozivnih sredstava i streljiva, kao i nakani dobrovoljne predaje obavijestite policiju na broj telefona 192.

Podaci pristigli iz MUP-a, koji se odnose na razdoblje od 1. rujna 2007. do 31. prosinca 2021. godine, pokazuju da su građani dragovoljno predali 5.928 kilograma eksploziva, 15.809 komada raznog oružja, 337.435 komada raznih minsko-eksplozivnih sredstava i 5.949.869 komada streljiva raznog kalibra.

Nedavno smo dobili podatke iz Policijske postaje Zaprešić koji pokazuju da je samo od 2021. godine do pred kraj prošle godine dobrovoljno predano na postajnom području 4283 komada raznog streljiva, 4 pištolja, 2 plinska pištolja, 2100 g baruta, 300 g sačme, 23 ručne bombe te 8 mina.