Muzej Matije Skurjenija traži novog ravnatelja

MOJ ZAPRESIC NOVOSTI

Objavljen je Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Matije Skurjenija u Zaprešiću. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 19.lipnja 2023. godine, a novi ravnatelj/ica će obnašati ovu dužnost u periodu od četiri godine. Na natječaj se mogu javiti osobe koje zadovoljavaju uvjete:

• završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij
• najmanje 5 godina rada u muzeju ili najmanje 10 godina rada u kulturi, znanosti i obrazovanju
• stručne, radne i organizacijske sposobnosti
• uvjet propisan člankom 39. stavkom 2. Zakona o ustanovama, odnosno protiv koje nije izrečena
kazna ili zabrana iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima
• položen stručni ispit za muzejsko zvanje kustosa (ili bez položenog ispita, ali pod uvjetom naknadnog polaganja u roku od godine dana od stupanja na dužnost)

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 53/23, od dana 19. svibnja 2023. godine