Zaprešćanima prepušteno odlučivanje o 250 tisuća eura iz Proračuna

MOJ ZAPRESIC NE PROPUSTITE NOVOSTI

Održana je prva javna tribina za građane u organizaciji Grada Zaprešića o raspolaganju sredstvima iz Proračunu za 2024. godinu čime Grad nastavlja sa strategijom informiranja te uključivanja građana u proces planiranja financijskog budžeta. Na tribini su se građani Zaprešića imali prilike informirati o predviđenom iznosu i načinu prijave za projekte o kojima direktno odlučuju građani, a značajno utječu na kvalitetu života. Radi se o projektima kao što su uređenje gradskih zelenih površina, pješačkih staza i zona, sanacija divljih deponija, iscrtavanja oznaka na kolnicima, uređenje dječjih igrališta, organiziranje društvenih programa i slično. Ukupan iznos predviđen za projekte i radove koje će predlagati građani iznosi 250.000,00 eura, a prijave se primaju do 2. lipnja 2023.

U organizaciji provođenja projekta zajedničkog planiranja Proračuna Gradu se pridružila Udruga gradova koja je s projektom započela prošle godine. Što će biti ako bude više
zaprimljenih projekata u odnosu na planirana sredstva pojasnio je Dario Runtić, voditelj projekta u ime Udruge gradova u Republici Hrvatskoj:
„Ako projekata bude više, na licu mjesta će građani sami odlučiti glasanjem na drugoj tribini koja je planirana na jesen. Tada će se točno razmotriti svi prijedlozi te koji će projekti imati prioritet nad nekim drugima. Ovo nije mjesto gdje ćete recimo predložiti gradnju nove bolnice, već možete riješiti neke manje probleme koji vas muče. To je zapravo smisao ovog programa. Možda je riječ o malim stvarima, ali i one mogu doprinijeti ukupnoj kvaliteti života i sigurnosti na nekoj mikrolokaciji“, pojasnio je Runtić.

 

Prva tribina održana je 3. svibnja u Vršilnici, a građane očekuju još dvije tribine:

Za MO Jablanovec i MO Ivanec Bistranski
8. svibnja 2023. u 18:00
Društveni dom Ivanec
Stubička ulica 75, Ivanec Bistranski

Za MO Hruševec Kupljenski, MO Kupljenovo i MO Pojatno
10. svibnja 2023. u 18:00
Društveni dom Kupljenovo
Matije Gupca 90, Kupljenovo