Donesena nova Odluka o ostvarivanju prednosti pri upisu u vrtiće

MOJ ZAPRESIC NOVOSTI

Grad Zaprešić je na 13. sjednici Gradskog vijeća donio novu Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zaprešića. Odluka je donesena kako bi se uvjeti upisa u vrtiće Grada Zaprešića uskladili s Odlukom o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju iz 2022. godine. 

Prema navedenim izmjenama Članak 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju glasi:

(3) Prednost pri upisu u dječji vrtić kojem je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave za iduću pedagošku godinu imaju djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života.
(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako dječji vrtić kojem je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ne može upisati svu prijavljenu djecu, nakon upisa djece iz stavka 3. ovoga članka djeca se upisuju na način da prednost pri upisu imaju djeca roditelja invalida Domovinskog rata, djeca iz obitelji s troje ili više djece, djeca oba zaposlena roditelja, djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima koja imaju nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja, djeca samohranih roditelja, djeca jednoroditeljskih obitelji, djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom, djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima, djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića te djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade.

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zaprešića primjenjivat će se na vrtiće u vlasništvu Grada, DV Vrtuljak i DV Maslačak. DV Maslačak uskoro dobiva i područni vrtić Đalski u Ulici Ksavera Šandora Đalskog koji će s radom početi na jesen. Upisi u vrtić se očekuju uskoro, a Đalski će moći primiti čak deset novih vrtićkih grupa. 

“Za sad su reakcije na vrtić jako dobre, vrtić izgleda lijepo, dobro je opremljen te na dobroj lokaciji. Novih deset grupa vrtićanaca će biti na novoj lokaciji u sasvim novim uvjetima, poštivajući sve pedagoške standarde”, komentirao je Alan Labus, zamjenik gradonačelnika Zaprešića.

Otvaranje novog dječjeg vrtića komentirao je i predsjednik Gradskog vijeća Matija Teur:

“Otvaranjem ovog područnog objekta Dječjeg vrtića Maslačak omogućavamo veći broj djece unutar gradskih vrtića, ali nemojmo zaboraviti da ovakva stanogradnja od nas traži kontinuiranu brigu. Nekako sam uvjeren da ćemo vrlo brzo razmišljati o tome da nam je potreban možda još jedan objekt, ali o tome u budućim vremenima. Za sad stvarno trebamo biti zadovoljni da smo kao grad uspjeli sagraditi još jedan objekt”.