Javne tribine o sudjelovanju u planiranju Proračuna za građane

MOJ ZAPRESIC NE PROPUSTITE NOVOSTI

Grad Zaprešić objavio je termine održavanja javnih tribina o Proračunu za 2024. godinu čime nastavlja sa strategijom informiranja te uključivanja građana u proces planiranja financijskog budžeta. Na tribinama će se građani Zaprešića imati priliku informirati o predviđenom iznosu za projekte o kojima direktno odlučuju građani, a značajno utječu na kvalitetu života. Radi se o projektima kao što su uređenje gradskih zelenih površina, pješačkih staza i zona, sanacija divljih deponija, iscrtavanja oznaka na kolnicima, uređenje dječjih igrališta, organiziranje društvenih programa i slično.
Iz Grada su pozvali sve zainteresirane da dođu na tribinu s obzirom na gradsku četvrt ili mjesni odbor kojem pripadaju. Građani će svoje prijedloge imati prilike uputiti putem obrasca prijedloga koji će moći preuzeti na javnim tribinama, u Gradskoj upravi (Nova ulica 10) te na mrežnoj stranici Grada nakon održavanja javnih tribina.

Termini održavanja javnih tribina:

Za GČ Centar, GČ Sjever i MO Šibice
3. svibnja 2023. u 18:00
Vršilnica, Aleja Đ. Jelačića, Novi dvori

Za MO Jablanovec i MO Ivanec Bistranski
8. svibnja 2023. u 18:00
Društveni dom Ivanec
Stubička ulica 75, Ivanec Bistranski

Za MO Hruševec Kupljenski, MO Kupljenovo i MO Pojatno
10. svibnja 2023. u 18:00
Društveni dom Kupljenovo
Matije Gupca 90, Kupljenovo

Grad Zaprešić javnim tribinama nastavlja strategiju uključivanja građana nakon što je pokrenuo aplikaciju Javna stvar putem koje građani mogu izraziti svoje mišljenje o važnim temama vezanim uz grad.