Grad objavio natječaj za Naj-akciju u 2023. godini za djecu

MOJ ZAPRESIC NOVOSTI

Grad Zaprešić je na svojoj web stranici objavio natječaj za Naj-akciju u 2023. godini. Koordinacijski odbor akcije Grad Zaprešić – prijatelj djece poziva ustanove, udruge i druge neprofitne organizacije koje provode programe za djecu da se prijave na Natječaj za Naj-akciju Grada Zaprešića. Pobjednik kojeg izabere odbor dobiti će novčanu nagradu od 1000 eura. Natječaj traje do 12. svibnja 2023. godine.

KRITERIJI ZA PROVEDBU NAJ-AKCIJE:

– zajedničko sudjelovanje odraslih za djecu i aktivna participacija djece u Naj-akciji
– to treba biti neka posebna/originalna, nova, različita od postojećih akcija/aktivnosti za djecu
– da je namijenjena svoj djeci, ili što većem broju djece, ili s opravdanim razlogom samo određenoj skupini djece: prema dobi, prema ugroženosti, ili prema posebnim potrebama djece
– da ima visoku kvalitetu sadržaja i načina izvedbe
– da prepoznaje i udovoljava aktualne ili specifične potrebe ili probleme djece u Gradu
– nešto što bitno poboljšava uvjete i način života djece u Gradu Zaprešiću
– poželjno je da se odabrana akcija može kao ideja i ostvarenje ubuduće primjenjivati/provoditi i u drugim gradovima/općinama
– poželjno je da Naj-akcija doprinosi konkretizaciji jednog od 17 UN-ovih globalnih ciljeva za održivi razvoj lokalnih zajednica (ciljevi su dostupni na poveznici)

Više detalja o natječaju i načinu prijave dostupno je na web stranici Grada Zaprešića.