Zaprešić dobiva najsuvremeniji pročistač otpadnih voda

MOJ ZAPRESIC NOVOSTI

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić trenutno posjeduje pročistač otpadnih voda koji ima izgrađen mehanički sustav pročišćavanja u kojem se otklanja krupni otpad i primarni mulj iz voda. U svrhu unaprjeđenja cijelog sustava Vodoopskrba i odvodnja provodi Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić. Projektom će se proširiti postojeća mreža odvodnje, dograditi i rekonstruirati vodoopskrbna mreža te sustav odvodnje, ali i dograditi uređaj za pročišćavanje voda.

“Nadogradnjom i rekonstrukcijom uređaja odvajat ćemo i sekundarni mulj koji će s primarnim muljem ići u proces anaerobne stabilizacije, to znači proizvodnju bioplina, a iz tog bioplina ćemo proizvoditi električnu energiju kako bi minimalizirali i optimizirali rad uređaja te imali minimalne troškove električne energije. Rekonstrukcija uređaja podrazumijeva rekonstrukciju linije pročišćavanja vode, linije zbrinjavanja mulja, linije proizvodnje bioplina i linije pročišćavanja zraka”, objasnio je Aleksandar Tašić, voditelj i tehnolog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić.

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić financiran je iz EU fondova, a djelomično u financiranju sudjeluju i Hrvatske vode. Predviđen završetak projekta je sredinom 2024. godine, a nakon toga slijedi faza priključivanja grada Samobora koji nije uspio dobiti takav vlastiti pročistač.

“Svaki uređaj za pročišćavanje voda u svijetu je jedinstven zbog toga što ga karakterizira sastav otpadne vode po kojem se formira mikrobiologija, drugi biološki stupanj pročišćavanja vode. Naš uređaj će nadogradnjom biti jedan od najsuvremenijih u Hrvatskoj jer ćemo imati i treći stupanj pročišćavanja voda – liniju mulja, uključujući solarno sušenje i kompostanu, što drugi uređaj nemaju i normalno, liniju bioplina, anaerobne stabilizacije i liniju pročišćavanje zraka”, rekao je Tašić.

O važnosti projekta dogradnje uređaja za pročišćavanje voda govori i činjenica da trenutačno na uređaj dolazi u prosjeku četiri i pol milijardi litara otpadne vode iz Zaprešića i okolice godišnje što je, slikovito rečeno, oko dvije tisuće olimpijskih bazena. Otpadne vode, koje podrazumijevaju sve prirodne vode koje su jednom upotrebljene za određenu namjenu poput kuhanja, industrijskog korištenja ili sanitarnih potreba, vrlo je važno pročistiti zbog njihovog međudjelovanja u ekosistemu.

“Znamo svi da je voda osnova za život. Međutim, isto tako je ta voda, kad ima karakteristike otpadne vode, glavni uzročnik bolesti. Tako su nastale epidemije kolere, trbušnog tifusa, hepatitisa, salmonele i mnoge druge. Zato je nužno pročišćivati otpadne vode. Cijeli ekosustav je kompleksan i isprepleten. Postoji bezbroj interakcija između života u vodi i života na kopnu. Pa ako za primjer uzmemo jedan ciklus razvitka komarca koji se mrijesti u vodnom okolišu, a ako otpadne vode dospiju u taj vodni okoliš, komarcima su one podloga za rast i razvoj, a te otpadne tvari dolaze u kontakt sa stanovništvom preko ugriza komaraca. Tako su se kroz povijest prenosile različite zarazne bolesti”, opisao je Tašić.

Proces pročišćavanja otpadnih voda se provodi u tri stupnja: mehaničkom, biološkom i stupnju uklanjanja fosfora i dušika. Nadogradnjom uređaja za pročišćavanje Zaprešić će imati pročistač sastavljen od sva tri stupnja te će se tim projektom omogućiti ušteda električne energije te bolja kvaliteta usluge za korisnike. Iz Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić građane mole da surađuju na način da ne bacaju nedozvoljene stvari u ulične otvore za kanalizaciju i vlastite kućne odvode. Navode kako stvari poput vlažnih maramica, opušaka i životinjskih ostataka uzrokuju probleme u čišćenju otpadnih voda.