Napeta atmosfera na prvoj ovogodišnjoj sjednici Gradskog vijeća

MOJ ZAPRESIC NOVOSTI

Održana je 12. sjednica Gradskog vijeća na kojoj se raspravljalo o 17 točaka dnevnog reda. Na sjednici su izglasane sve točke dnevnog reda većinskim glasovima, a amandmani na točke nisu prihvaćeni. Prihvaćeno je izvješće o radu Komunalnog, Savjeta mladih i gradonačelnika.

Na sjednici je došlo do nesuglasica između nezavisnog vijećnika Ante Nekića, koji ujedno obnaša funkciju predsjednika Odbora za komunalne djelatnosti te vijećnika HDZ-a. Naime, na 11. sjednici Gradskog vijeća vijećnici HDZ-a zatražili su izradu izvješća o radu Nekića zbog optužbi koje su podnesene protiv Nekića. Nekić je prozvan da je uklonio točku o proširenju naplate parkinga u Zaprešiću s dnevnog reda Odbora za komunalne djelatnosti uoči 11. sjednice Gradskog vijeća i to bez konzultacije s ostalim članovima vijeća te pod istim urudžbenim brojem, što je protuzakonito. Nekić se branio kako je točku o proširenju naplate parkinga uklonio s dnevnog reda zato što nije dostavljeno financijsko izvješće, dokument savjetovanja s javnošću te suglasnost MUP-a za proširenje zone javnog parkinga bez kojeg glasovanje o toj točki dnevnog reda na sjednici također nije zakonito. Rasprava je završena odlukom o ne podizanju prijave od strane vijećnika HDZ-a protiv vijećnika Nekića.

Na sjednici je izglasano pokretanje postupka osnivanja novog područnog objekta Dječjeg vrtića Maslačak koji je u postupku izgradnje. Ovom odlukom omogućena je legalizacija vrtića koji će s radom krenuti u rujnu. Upisi u vrtić predviđeni su za svibanj.

Izglasan je i prijedlog Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave. Prema prijedlogu su korigirani pragovi za cijenu roba i usluga na minimalno 10 tisuća eura za jedan gospodarski subjekt. Korigiran je i prag za radove na minimalno 20 tisuća eura.

Odlučeno je i da će dvorcem Novi dvori upravljati Muzej Matije Skurijenija kako bi dvorac mogao biti prijavljen na Natječaj za obnovu Ministarstva turizma i sporta. Naime, Natječaj je namijenjen objektima čiji je vlasnik ustanova u kulturi, dok je dvorac trenutačno pod upravljanjem Grada Zaprešića zbog čega nije moguće ostvariti sredstva u iznosu do 40 milijuna kuna koje dodjeljuje Ministarstvo. Muzej Matije Skurijenije će naknadno potpisati ugovor kojim prepušta Gradu vođenje procesa obnove. Iz Grada se nadaju kako će dvorac u sklopu Novih dvora napokon dobiti sredstva za obnovu, a osim navedenog Natječaja, dvorac ima šanse dobiti sredstva na još dva natječaja.

Dnevni red 12. sjednice Gradskog vijeća:

1. Verifikacija zapisnika s 11. sjednice
2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja usluge gospodarenja otpadom za 2022. g.
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih za 2022. g.
4. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka javne nabave
5. Prijedlog Zaključka:
5.1. za imenovanje kandidata za suce porotnike za Županijski sud u Velikoj Gorici
5.2. za imenovanje kandidata za suce porotnike za mladež za Županijski sud u Velikoj Gorici
6. Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti
7. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti unutar Groblja Zaprešić – Brdovec
8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta
9. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Matije Skurjenija
10. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić
11. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Veleučilišta s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ
12. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka osnivanja novog područnog objekta Dječjeg vrtića Maslačak
13. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja Zone između istočne obilaznice, Krapinske ulice i željezničke pruge I. reda
14. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja Zone između ulica Malekovićeva, Nova ulica 2 (planirana) produžetak Tržne i Južne obilaznice
15. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od VII-XII.2022.godine
16. Izvješće o postupanju predsjednika Odbora za komunalne djelatnosti
17. Aktualni sat