U Proračunu za 2023. godinu osigurano 100 tisuća eura za poduzetnike

MOJ ZAPRESIC NOVOSTI

Grad Zaprešić je za 2023. godinu osigurao 90 000 eura za razvoj poduzetništva te 10 000 eura za stručnu i savjetodavnu pomoć poduzetnicima. Potpore poduzetnicima dijelit će se kroz javni natječaj.

Za usporedbu, u 2022. godini je kroz Natječaj poduzetnicima isplaćeno preko 47 tisuća eura. Radilo se o sveukupno 36 novih poduzetnika.

Tagged