Iznosi subvencija za novorođenčad, te broj rođenih beba u Zaprešiću od 2007. godine do danas

MOJ ZAPRESIC NOVOSTI

Grad Zaprešić je na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća u 2022. godini donio odluku o povećanju subvencija za novorođenčad od 1. siječnja 2023. godine. Tako subvencija sada iznosi 350 eura za prvo dijete, što je 18 eura ili 137 kuna više u odnosu na prošlogodišnji iznos od 2 500 kuna. Za drugo dijete iznosi 700 eura (što je 36 eura ili 274 kune više), dok za treće i svako sljedeće dijete iznosi 1 400 eura, a što je za čak 72 eura ili 548 kuna više u odnosu na 2022. godinu. Pravo na isplatu subvencije roditelji stječu podnošenjem obrasca.

U protekloj je 2022. godini Grad Zaprešić isplatio 227 subvencija za novorođenčad, što je za 22 subvencije više nego 2021. godine, a u odnosu na 2020. godinu to su čak 42 subvencije više. Od subvencija isplaćenih 2022. godine, za prvo dijete je isplaćeno njih 108, za drugo dijete 87, za treće 21, 8 za četvrto, i jedna za peto dijete. Zanimljivo je i da su dvije subvencije isplaćene za bebe koje imaju šestero braće i sestara, odnosno za sedmo dijete u obitelji.

Subvencije za novorođenčad isplaćuju se od 2006. godine, a najveći broj novorođenčadi za koje su se isplaćivale subvencije je bio 2009. godine kada je za 284 novorođenih Zaprešićana isplaćeno 553.000,00 kn. Najmanje nove djece je rođeno 2017. godine, njih 184, te im je isplaćeno 293.000,00 kn subvencija. Već sljedeće godine iznos subvencija je osjetno povećan te je 2018. godine za 200 beba isplaćeno 848.500,00 kn. Od 2007. godine do danas u Zaprešiću su isplaćene subvencije za 3697 beba, u ukupnom iznosu od 8.801.500,00 kn.

Donosimo i pregled broja djece i iznosa isplaćenih subvencija:

2007. godina, 220 djece, 235.000,00 kn

2008. godina, 271 djece, 270.000,00 kn

2009. godina, 284 djece, 553.000,00 kn

2010. godina, 269 djece, 538.000,00 kn

2011. godina, 243 djece, 360.500,00 kn

2012. godina, 279 djece, 436.000,00 kn

2013. godina, 245 djece, 409.000,00 kn

2014. godina, 249 djece, 404.500,00 kn

2015. godina, 238 djece, 394.000,00 kn

2016. godina, 211 djece, 342.500,00 kn

2017. godina, 184 djece, 293.000,00 kn

2018. godina, 200 djece, 848.500,00 kn

2019, godina, 187 djece, 932.500,00 kn

2020. godina, 185 djece, 880.000,00 kn

2021. godina, 205 djece, 887.500,00 kn

2022. godina, 227 djece, 1.017.500,00 kn