Povećane jednokratne naknade za novorođenu i posvojenu djecu

MOJ ZAPRESIC NOVOSTI

Na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Zaprešića donesena je odluka o povećanju jednokratnih naknada za novorođenu i posvojenu djecu na području Grada. Prema odluci naknada za prvo dijete iznosi 350 eura, za drugo dijete iznosi 700 eura, a za treće i svako iduće 1400 eura. U prošloj godini subvencija za jedno dijete je iznosila 332 eura, za drugo dijete 664 eura, a za treće i svako iduće 1327 eura. Dakle, iznos naknada se povećao za 18 do 73 eura.

Pravo na naknadu ostvaruju podnositelji zahtjeva koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Zaprešića najmanje dvije godine neprekidno prije rođenja/posvojenja djeteta. Drugi roditelj također mora imati prijavljeno prebivalište u Gradu Zaprešiću u vrijeme podnošenja zahtjeva. Oba roditelja djeteta moraju imati podmirene sve zakonske i ugovorne obaveze prema Gradu. Zahtjev se podnosi Gradu Zaprešiću uz potrebnu dokumentaciju u roku od 6 mjeseci od rođenja/posvojenja djeteta.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Zaprešića prihvaćeni su i ostali prijedlozi dopune i promjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi sa ciljem usklađivanja  s novim Zakonom o socijalnoj skrbi te uvođenjem eura kao službene valute. Donesena je odluka o povećanju maksimalne jednokratne naknade za potrebite na 600 eura. Također, na razini države je prestao postojati Centar za socijalnu skrb te su poslovi pod njihovom nadležnošću pripali novoosnovanom tijelu – Hrvatskom zavodu za socijalni rad.

 

 

 

Tagged