Osnovne škole poslužuju besplatne obroke učenicima i učenicama

MOJ ZAPRESIC NOVOSTI

Osnovne škole će, u skladu s odlukom Vlade Republike Hrvatske, od 9. siječnja 2023. organizirati pripremu i posluživanje besplatnog obroka za sve učenike upisane u osnovnu školu. Posluživanje obroka se financira sredstvima Državnog proračuna, a posluživat će se umjesto dosadašnjeg mliječnog obroka. Dosadašnji ugovori za mliječni obrok se iz toga razloga raskidaju, odnosno ne potpisuju se novi.

Svim učenicima Osnovne škole Antuna Augustinčića besplatan obrok posluživat će se u vrijeme dosadašnjih mliječnih obroka:

1.-4. razred: 8.45, 14.50

5.-6. razred: 9.40, 15.45

7.-8. razred: 10.35, 16.40

Naglasili su da, za sada, besplatni obroci neće biti u potpunosti kuhani, te će biti slični dosadašnjem mliječnom obroku. Ugovori za mliječni obrok raskidaju se sa svima s kojima su sklopljeni.

Svi učenici koji žele dodatni ručak u školi (organiziran u vremenu između 11:30 i 14:00), moraju se prijaviti razrednicima: cijena ručka iznosi 1,55 EUR dnevno. Iznos se obračunava temeljem broja nastavnih dana u pojedinom mjesecu, a umanjuje se za 3 i više dana kontinuiranog izostanka učenika iz škole. Roditelji učenika i učenica koji su do sada koristili uslugu ručka, ili učenika i učenica koji žele koristiti uslugu ručka, trebaju potpisati novi ugovor. Oni koji ne žele potpisati novi ugovor trebaju poslati mail na adresu: ivanka.aurer@skole.hr kako bi se dosadašnji ugovor raskinuo.

 

Osnovna škola Ljudevita Gaja je objavila kako će se besplatni obrok posluživati umjesto dosadašnjeg mliječnog obroka, te kako se dosadašnji ugovori za mliječni obrok se iz toga razloga raskidaju (ne potpisuju se novi). Satnica podjele besplatnog obroka će se za sada organizirati za učenike razreda produženog boravka prije 8:00, a za druga razredna odjeljenja tijekom odmora.

Svi učenici koji žele dodatni ručak u školi (organiziran u vremenu između 11:30 i 14:20), mogu se prijaviti razrednicima: cijena ručka iznosi 1,55 EUR dnevno. Iznos se obračunava temeljem broja nastavnih dana u pojedinom mjesecu, a umanjuje se za 3 i više dana kontinuiranog izostanka učenika iz škole. Roditelji učenika koji su do sada koristili uslugu ručka i učenika koji žele koristiti uslugu ručka trebaju potpisati novi ugovor, a oni koji više ne žele koristiti uslugu ručka trebaju raskinuti dosadašnji ugovor. Dovoljno je da roditelji pošalju mail na adresu: tajnistvo@os-ljudevita-gaja-zapresic.skole.hr

 

I Osnovna škola Kupljenovo je potvrdila kako će se organizirati priprema i posluživanje besplatnog obroka za sve učenike upisane u osnovnu školu. Spomenuti obrok će se posluživati umjesto dosadašnjeg mliječnog obroka, a dosadašnji ugovori za mliječni obrok se iz toga razloga raskidaju (ne potpisuju se novi).
Objavili su i kako se svi učenici koji žele dodatni ručak u školi (ne odnosi se na program produženog boravka), mogu prijaviti razrednicima: cijena ručka iznosi 1,55 EUR dnevno. Iznos se obračunava temeljem broja nastavnih dana u pojedinom mjesecu, a umanjuje se za 3 (tri) i više dana kontinuiranog izostanka učenika iz škole. Roditelji učenika koji su do sada koristili uslugu ručka i učenika koji žele koristiti uslugu ručka trebaju potpisati novi ugovor, a oni koji više ne žele koristiti uslugu ručka trebaju raskinuti dosadašnji ugovor.
 

Program produženog boravka

Zbog promjene načina sufinanciranja i zbog uvođenja eura dolazi do promjene obračuna za program produženog boravka (Odluka Gradskog vijeća grada Zaprešića od 29. studenog 2022.), pa sada roditeljska uplata za sufinanciranje produženog boravka iznosi 20,00 EUR mjesečno, neovisno o broju nastavnih dana u mjesecu i izostancima učenika (10 mjeseci). Roditeljska uplata za podmirenje troškova prehrane produženog boravka iznosi 2,10 EUR dnevno (ručak 1,55 EUR + užina 0,55 EUR). Obračunava se temeljem broja nastavnih dana u pojedinom mjesecu. Iznos se umanjuje za 3 i više dana kontinuiranog izostanka učenika iz škole. Svim roditeljima će novi ugovori biti dostavljeni preko razrednika tijekom prvog tjedna nastave.