11. sjednica Gradskog vijeća 21. prosinca 2022. godine

MOJ ZAPRESIC NOVOSTI

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Zaprešića održat će se 21. prosinca 2022. godine s početkom u 17:30 sati, u dvorani Veleučilišta Baltazar u Zaprešiću, Ulica Vladimira Novaka 23, a sazvao ju je Matija Teur, predsjednik Gradskog vijeća Grada Zaprešića. Za sjednicu je predložen dnevni red s 11 točaka uz Aktualni sat.

Nakon verifikacije zapisnika 10. sjednice, raspravljat će se o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu, o prijedlozima izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja, te održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

Grad Zaprešić je u rujnu 2022. godine pristupio proširenoj inicijativi Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju, a potpisnici tog sporazuma gradonačelnika obvezuju se na smanjenje emisija stakleničkih plinova na lokalnom području supotpisnika za najmanje 55% do 2030. godine, te na usvajanje zajedničkog pristupa ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi, te će se na ovoj sjednici Gradskog vijeća raspravljati o Prijedlogu Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Zaprešića.

Razgovarat će se i o izmjenama i dopunama Odluke o načinu naplate parkiranja na području Grada Zaprešića.
Kako su napisali u obrazloženju, pristigle su zamolbe stanara u centru grada, neposredno uz Trg Ivana Pavla II. gdje navode problem gužvi zbog cjelodnevnog parkiranja vozila.
Prijedlog je da se I. zona proširi do Ulice Ante Starčevića koja bi bila granica I. i II. zone naplate parkiranja kako bi se maksimalno oslobodio parkirališni prostor za stanare uz Trg Ivana Pavla II. U prijedlogu izmjene Odluke je i proširenje naplate parkiranja na stambeni blok u Ulici Antuna Mihanovića i u Ulici Dragutina Domjanića. Prijedlog je da parkirališni blok Antuna Mihanovića također uđe u zonu naplate parkiranja (II.zona).

Sjednica će, kao i obično, završiti Aktualnim satom.

Dnevni red 11. sjednice:
1. Verifikacija zapisnika s 10. sjednice
2. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaprešića za 2022.godinu
3. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.godinu
4. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.godinu
5. Prijedlog:
5.1. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i
predškolske dobi Grada Zaprešića za 2022. godinu
5.2. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Zaprešića za 2022. godinu
5.3. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaprešića za 2022. godinu
5.4. II. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Zaprešića za 2022. godinu
5.5. II. Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Zaprešića za 2022. godinu
5.6. II. Izmjene Programa javnih potreba u zdravstvenoj zaštiti Grada Zaprešića za 2022. godinu.
6. Prijedlog Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Zaprešića
7. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o načinu naplate parkiranja na području Grada Zaprešića
8. Prijedlog Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Zaprešića 2016.-2020.g. na razdoblje do 30. lipnja 2023.
godine
9. Prijedlog:
9.1. Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Zaprešića za 2022. godinu
9.2. Godišnjeg plana razvoja civilne zaštite na području Grada Zaprešića za 2023. godinu s financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje
10. Prijedlog Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Zaprešića
11. Prijedlog Odluke o prihvatu darovanja suvlasničkog dijela nekretnine u k.o.Zaprešić
12. Aktualni sat