Darivanje krvi u prosincu

MOJ ZAPRESIC NOVOSTI

Sljedeće dobrovoljno darivanje krvi u Zaprešiću će se održati u utorak 06. 12. u Novim Dvorima (Vršilnica) od 12:00-18:30 sati (pauza 14:30-15:15).

Svi dobrovoljni darivatelji krvi su dužni poštivati sljedeće epidemiološke mjere i kriterije:

Na period od 14 dana odbijaju se osobe koje su preboljele COVID-19, računajući period od izlaska iz izolacije.
Osobe kojima je laboratorijski potvrđena infekcija SARS-CoV-2, a nisu razvile simptome bolesti (asimptomatski), mogu darovati krv 14 dana od datuma uzimanja uzorka za testiranje.
Osobe koje su putovale izvan Republike Hrvatske mogu darovati krv ako zadovoljavaju zahtjeve Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska prekograničnih prijelaza RH.

Podsjetimo, Grad Zaprešić je krajem prošle godine donio odluku o besplatnom parkiranju za darivateljice krvi s 25 darivanja krvi i darivatelje krvi s 35 darivanja koji imaju prebivalište na području Zaprešića. Od početka godine, pravo na besplatno parkiranje na javnim parkiralištima na području Zaprešića ostvaruju dobrovoljni darivatelji krvi koji imaju prebivalište na području Zaprešića i vozilo u vlasništvu ili leasingu.

Kako bi mogli ishoditi besplatnu parkirnu kartu, darivatelji krvi mogu doći u prostorije Crvenog križa Zaprešić na adresi Trg žrtava fašizma 8, radnim danom od 8-16 sati, radi dobivanja potvrde o broju darivanja.

Pravo na besplatno parkiranje ostvaruje se izdavanjem besplatne parkirališne karte koju izdaje Zaprešić d.o.o., temeljem podnesenog zahtjeva.
Podnositelj je, uz zahtjev za izdavanje besplatne parkirališne karte obavezan Organizatoru parkiranja dostaviti:
– dokaz o prebivalištu: presliku važeće osobne iskaznice, elektronički zapis ili presliku uvjerenja o prebivalištu (ne stariji od 8 dana),
– dokaz o vlasništvu ili leasingu vozila (presliku važeće prometne dozvole) i
– dokaz o broju darivanja krvi (potvrdu Hrvatskog Crvenog križa ili Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu o broju darivanja krvi).
Uz preslike dokumenata potrebno je dostaviti i njihove originale na uvid.