Na kavi s Denisom Ljevakovićem, ravnateljem Crvenog križa Zaprešić

MOJ ZAPRESIC NA KAVI NOVOSTI

Gost u ovom izdanju rubrike “Na kavi s…” je Denis Ljevaković, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Zaprešić.

Kakvi su izazovi ravnatelja Crvenog križa Zaprešić?

Izazovi ravnatelja Crvenog križa Zaprešić, kao uostalom i ravnatelja svakog drugog društva Crvenog križa, su brojni. S obzirom na to da Crveni križ pokriva vrlo široki raspon aktivnosti i djelatnosti, od aktivnosti socijalne skrbi, aktivnosti koje zadiru u zdravstvenu zaštitu, dobrovoljno darivanje krvi, zatim obrazovanje i edukaciju pa do civilne zaštite odnosno pripreme za krizne situacije potrebno je poznavati i biti dobro upućen u svaki taj segment. No možda je ipak najveći izazov kad se dogode krizne situacije, tada je na ispitu kako sama organizacija tako i svaki pojedinac koji ju čini, a ipak svi smo samo ljudi. Krizne situacije, katastrofe, prirodne ili izazvane ljudskim faktorom uvijek se događaju, ali zadnjih 2-3 godine kao da postoji inflacija kriza. Imali smo potrese paralelno s krizom izazvanom epidemijom Covida-19, a ove godine tome se pridružila i izbjeglička kriza zbog rata u Ukrajini te smo u kriznom ili nekom polu kriznom modusu rada gotovo cijelo vrijeme. Osim toga izazov je i biti suočen s činjenicom postojanja istinske socijalne ugroženosti, ozbiljnog siromaštva, kada se suočite s pojedinačnim sudbinama, imenima, licima to je izazov sam po sebi.

Koliko je ljudi u zaprešićkom Crvenom križu?

U zaprešićkom Crvenom križu je stalno zaposleno sedam ljudi, tijekom ljetne sezone rada Centra za edukaciju, odmor i rekreaciju u Selcu zapošljavamo sezonski još nekoliko radnika. Međutim kad pitate koliko je ljudi u zaprešićkom Crvenom križu moram reći da je to puno više. S obzirom na širinu i prirodu naših aktivnosti u našem radu veliku ulogu imaju volonteri, od upravljanja organizacijom do podjele humanitarne pomoći, koji sudjeluju u gotovo svakom segmentu rada. Crveni križ je globalno jedna od najvećih volonterskih organizacija i društveno zaista važna uloga organizacije bila bi dovedena u pitanje da nema nesebičnog angažmana volontera kojima se ovom prilikom od srca zahvaljujem.

Uz koje sve aktivnosti u Zaprešiću je kroz godinu povezan Crveni križ?

Projekti ili aktivnosti koji se kontinuirano provode u Crvenom križu Zaprešić su pružanje socijalne usluge pomoć u kući što obuhvaća pripremu i dostavu toplog obroka u kućanstva korisnika, popularno zvana pučka kuhinja te obavljanje kućanskih poslova, socijalna trgovina ili usluga podjele mjesečnih paketa prehrane i higijene socijalno najugroženijima, tu je i tzv. socijalni butik odnosno mogućnost korištenja donirane odjeće i obuće. Organiziramo humanitarne akcije za prikupljanje pomoći za potrebite. Zatim imamo zdravstveno preventivne aktivnosti kao što je mjesečno besplatno mjerenje tlaka i šećera u krvi te mobilna mamografija, a sudjelujemo i u provođenju tečajeva prve pomoći za vozače u sklopu rada autoškola te općenito radimo na popularizaciji prve pomoći, kao nečega što je u našem društvu potpuno zanemareno, kroz tečajeve prve pomoći za šire građanstvo, organizacije ili za naše volontere. Imamo posudionicu ortopedskih i medicinskih pomagala. Surađujemo sa školama i dječjim vrtićima u Zaprešiću i široj kolici na edukaciji i obrazovanju za humane vrednote. Zatim moram spomenuti organizirano ljetovanje učenika osnovnih škola u našem Centru za edukaciju, odmor i rekreaciju u Selcu, tu nam je također važna suradnja s osnovnim školama. Kod nas djeluje i Savjetovalište za djecu, mladež, brak i obitelj koje funkcionira kao partnerstvo između nas, Grada Zaprešića i Centra za socijalnu skrb Zaprešić. Ne smijem zaboraviti dobrovoljno darivanje krvi, potpornu aktivnost zdravstvenom sustavu koja je u našoj nadležnosti, a koja je izuzetno važna za njegovo dobro funkcioniranje. Zatim djelatnost civilne zaštite odnosno pripreme i djelovanja u kriznim situacijama u okviru čega je stalna suradnja s lokalnim stožerima civilne zaštite i ostalim dionicima sustava. Postoji služba traženja odnosno služba obnavljanja obiteljskih veza koja je stalno u pripravnosti, a koja ima svoju važnost u situacijama kriza kao što je trenutna izbjeglička kriza. Provodimo interne edukacije naših volontera i zaposlenika. U okviru rada surađujemo s brojnim lokalnim subjektima s kojima se preklapa naš rad, od lokalne samouprave, Centra za socijalnu skrb, DVD-a do udruga.

Kako djeluju socijalna trgovina i socijalni butik, te kako ljudi mogu pomoći i donirati potrebno?

Mi smo jedan od rijetkih Crvenih križeva čija socijalna trgovina djeluje po principu redovite mjesečne podjele paketa prehrane i higijene korisnicima. Znatan dio sredstava namijenjenih za naš redoviti rad koristimo za potrebe socijalne trgovine kako bi korisnicima omogućili mjesečnu pomoć. Drugi Crveni križevi najčešće dijele takvu vrstu pomoći tek povremeno i prigodno povodom blagdana. Imamo u prosjeku 180-200 korisnika mjesečno koji dobivaju pakete osnovnih prehrambenih i higijenskih potrepština, a za blagdane pakete uvijek obogatimo prigodnim proizvodima. Korisnici nam dolaze temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb. Osim iz vlastitih redovitih sredstava za rad proizvode uspijevamo nabaviti i iz donacija prehrambenih proizvoda pred istekom roka trajanja te donacijama tvrtki i građana. Socijalni butik je otvoren stalno što znači da građani u potrebi mogu doći bilo kada u okviru našeg radnog vremena te dobiti odjeću i obuću koja im je potrebna. Što se tiče pomoći sugrađana, uvijek su dobrodošle materijalne donacije u vidu proizvoda koji idu u naše pakete, idealno je da sugrađani koji žele pomoći zatraže od nas popis proizvoda te po mogućnosti doniraju proizvode s našeg popisa. Što se tiče donacija odjeće i obuće tu je potreba manja i molimo sugrađane da nas svakako kontaktiraju prije namjeravane donacije. Ponekad sugrađani u najboljoj namjeri ostave izvan radnog vremena odjeću i obuću pred ulazom U Crveni križ, ali kako su naše zalihe i skladišni prostor popunjeni te nema velike potrebe za ovim vidom pomoći susrećemo se s problemom skladištenja, a na kraju i zbrinjavanja tave odjeće i obuće koja nam predstavlja višak.

Što se sve može donirati Crvenom križu? Što je najčešće nužno potrebno?

Kao što sam spomenuo sugrađani mogu uvijek donirati prehranu i higijenu, to je uvijek potrebno jer svaki mjesec slažemo do 200 paketa pomoći, dobro je da to budu proizvodi s našeg popisa jer tako možemo za korisnike pripremiti ujednačene pakete pomoći, moguće je donirati naravno i novac ako to netko želi, moguće je donirati ortopedska i medicinska pomagala, važno je samo da budi ispravna i upotrebljiva. Najbolje da nas sugrađani prije namjeravane donacije kontaktiraju radi dogovora. Također jednako važno, ako ne i važnije od materijalne pomoći, građani mogu donirati Crvenom križu i svoje vrijeme tj. mogu se uključiti u naš rad kao volonteri.

Pučka kuhinja svakodnevno priprema tople obroke za socijalno najugroženije osobe uz dostavu. Kolika je potreba za takvom pomoći u Zaprešiću i okolici, odnosno koliko se obroka sprema dnevno?

Trenutno pripremamo i dostavljamo ukupno 67 obroka dnevno. To je gotovo dvostruko veći broj korisnika nego prije pet godina, dakle može se reći da broj korisnika iz godine u godinu raste, sigurno tome doprinosi i ekonomska kriza koja je uzela maha. Radi se osobna koje zbag starosti i drugog oblika nemoći ili siromaštva ne mogu zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe te im je ovakva pomoć nužna kako bi zadržali ponekad i onaj krajnji minimum ljudske egzistencije i dostojanstva. To je još jedna specifičnost našeg Crvenog križa, naime imamo vlastitu kuhinju u kojoj pripremamo obroke, inače uobičajena je praksa da se drugdje kuhani obroci kupuju te takvi dostavljaju korisnicima.

Vidjeli smo da su se zaprešićki volonteri aktivirali nedavno na prihvatu i brizi o ukrajinskim izbjeglicama. Koliko ste zadovoljni kako je prošao prihvat prvog vala izbjeglica, te kako su prošli smještaj i akcije prikupljanja hrane i potrepština za obitelji koje su stigle u Hrvatsku?

Naši volonteri i zaposlenici sudjelovali su kao dio našeg županijskog tima Crvenog križa u prihvatu izbjeglica u prihvatnim centrima u Motelu Plitvice i Hostelu Rakitje. U svakoj kriznoj situaciji najteži je početak i koliko god se pripremali potrebno je određeno vrijeme kako bi se sustav prilagodio novonastaloj situaciji. No kako, kao što sam ranije spomenuo, već neko vrijeme cijeli sustav djeluje u svojevrsnoj konstantnoj polu krizi, ovaj put se relativno brzo prilagodio novoj situaciji. Rako bi da su naši volonteri i ovaj put kao i ranije za vrijeme ostalih nedavnih kriza bili važan dio sustava. Akcija prikupljanja hrane i higijene pokrenuta početkom vala izbjeglica je zahvaljujući odazivu još jednom solidarnih sugrađana prošla jako dobro. Mogu reći da smo imali potpuno pokrivenu potrebu za prehrambenim i higijenskim proizvodima za sve raseljene osobe na našem području, za njih oko 70, za razdoblje od nekih 7-8 mjeseci. Privremeni smještaj izbjeglica u prihvatilištima je prošao također dobro, ali kod tranzicije u trajniji smještaj ti ljudi imaju ili su imali više problema. Država financira određenim iznosom vlasnicima objekata u kojima su smještene raseljene osobe njihov boravak, ali taj iznos je često manji od iznosa koji vlasnici mogu dobiti za redovni najam na tržištu pa je broj takvih stambenih jedinica u ponudi jako mali i poznato nam je da će neke od raseljenih osoba morati potražiti smještaj u drugim sredinama. S druge strane mnogi od njih su uspjeli pronaći zaposlenja i preuzeti na sebe dio tereta svog boravaka u našoj zemlji.

Ako netko želi postati volonter u Crvenom križu, na koji način to mogu učiniti, i koje su najčešće potrebe u Zaprešiću?

Volonter se može postati jednostavnim dolaskom u Crveni križ gdje ćemo uzeti vaše podatke te vas pozvati kada se pruži prilika da radite nešto što je u skladu s vašim afinitetima i mogućnostima. Pozivam građane da ne čekaju neku krizu kako bi se uključili u volontiranje. Najčešće nam se za vrijeme kriznih situacija javljaju ljudi koji žele pomoći no paradoksalno baš tada im često možemo pružiti najmanje mogućnosti za volontiranje jer tada angažiramo najviše volontere koji imaju određeno iskustvo, a neki se poslovi u takvim situacijama mogu odrađivati samo ako su volonteri prošli adekvatne edukacije. Naravno i tada će se naći mjesta za spontane volontere, ali bolje je i ljepše da se javite u “mirnodopsko” vrijeme. Ljudi koji to žele mogu kod nas proći osnovnu edukaciju volontera na kojoj se nauči više o Međunarodnom pokretu Crvenog križa, pravima i obavezama volontera te volontiranju na siguran način i prvoj pomoći, a mogu se proći i dodatne edukacije te postati član gradskog interventnog tima za djelovanje u krizama. S obzirom na to da se bavimo širokim spektrom aktivnosti vjerujem da se svatko s dobrom voljom može u nečemu pronaći te su naša vrata u tom smislu zaista širom otvorena.

Zaprešićki crveni križ je uključen u organiziranje besplatnog ljetovanja za socijalno ugrožene učenike. Kakve su povratne informacije od učenika koji su tako ljetovali, i kakvi su planovi da se i u buduće omogućuje djeci ljetovanje na taj način?

Besplatno ljetovanje za učenike iz osnovnih škola s područja Zaprešića i okolice je još jedan projekt s kojim se osobito ponosimo. Radi se godišnje o 80-100 djece iz socijalno ugroženih obitelji koja besplatno ljetuju u Centru za edukaciju, odmor i rekreaciju u Selcu. Moram istaknuti da je i to jedna od naših specifičnosti, naime mi smo jedno od samo nekoliko društava Crvenog križa u Hrvatskoj koje ima svoje odmaralište na moru. Povratne informacije učenika su naravno jako dobre, djeca jako vole boraviti u Selcu, dio programa su i brojne organizirane edukativno zabavne aktivnosti, ne samo kupanje i sunčanje, pa tako imamo školu plivanja, izlete, kreativne radionice, sportsku rekreaciju i natjecanja, druge zabavne sadržaje i sl. Sve naravno uz vodstvo iskusnih voditelja i pratnju medicinske sestre koji se brinu za sigurnost. Planovi su nastaviti s ovim projektom jer bilo bi šteta ne iskoristiti potencijal koji imamo kroz vlastito odmaralište, a s obzirom na dosadašnju suradnju s jedinicama lokalne samouprave te drugim donatorima koji nam pomažu osigurati sredstva siguran sam da nastavak ovog programa nije upitan.

25. listopada se održao Dan dobrovoljnih darivatelja krvi, a mnogi zaprešićki darivatelji su dobili nagrade tim povodom. Koliko ste zadovoljni odazivom dobrovoljnih darivatelja krvi u Zaprešiću, i koliko ste zadovoljni činjenicom da je Grad Zaprešić odlučio nagraditi darivatelje i besplatnim parkingom?

Zajedno s volonterima dobrovoljni darivatelj krvi su pravo bogatstvo našeg Crvenog križa. 25. listopada se tradicionalno na razini županije u organizaciji županijskog Crvenog križa održava svečanost povodom Dana dobrovoljnih darivatelja krvi RH te je ukupno 17 naši darivatelja primilo jubilarna priznanja za dugogodišnje sudjelovanje na akcijama darivanja krvi i za veliki broj darovanih doza krvi. Dvojica naših sugrađana su primili odlikovanje Predsjednika Republike “Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske” za 100 i više puta darovanu krv, a još će 125 darivateljica i darivatelja primiti zahvalnice za okrugla darivanja na svečanosti koju ćemo održati 5. prosinca povodom Dana volontera. Izuzetno sam zadovoljan odlukom Grada Zaprešića da nagradi darivatelje krvi koji žive na području grada Zaprešića besplatnim parkingom. iako darivatelji krvi ne daruju krv zbog rijetkih beneficija na koje imaju pravo, svakako da je to jedan znak priznanja i društvenog uvažavanja te se nadam da će i druge jedinice lokalne samouprave iz kojih dolaze naši darivatelji krvi donijeti odluku o istoj ili nekoj sličnoj beneficiji.