Reciklažno dvorište Zaprešić radi po zimskom radnom vremenu

MOJ ZAPRESIC NOVOSTI

Reciklažno dvorište Zaprešić, na adresi Ulica bana Josipa Jelačić 168, od ponedjeljka 31.10.2022. godine radi po zimskom radnom vremenu, od 8 do 17 sati, te subotom 8 do 14 sati.

Uz predočenje osobne iskaznice, svi građani Zaprešića i okolnih općina (samo fizičke osobe), na reciklažnom dvorištu mogu bez naknade odložiti preko 40 vrsta otpada.

Otpad koji se zaprima:
Problematični otpad (otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi…), otpadni papir, metali, staklo, plastika, tekstil, krupni otpad, jestiva ulja i masti, boje, deterdženti, lijekovi, baterije i akumulatori, električna i elektronička oprema, gume, građevinski otpad iz kućanstva* (beton, cigle, crjepovi, pločice…)

*Građevinski otpad iz kućanstva – do 200 kg unutar 6 mjeseci po korisniku

Korištenje spremnika na javnim površinama i reciklažnim dvorištima za građane je besplatno.

Iz tvrtke Zaprešić d.o.o. su početkom godine objavili podatke o ukupnoj količini otpada sakupljenog iz kućanstava, gospodarstva, i sa zelenih otoka u gradu Zaprešiću i zaprešićkim naseljima u 2021. godini.

Zaprešić i zaprešićka naselja su tako u prošloj godini stvorili 5.741 tonu miješanog komunalnog otpada, reciklirali su 474 tone papira, 328 tona plastike, 29 tona glomaznog otpada, te 19 tona stakla.

U reciklažno dvorište Zaprešić se u protekloj godini odložilo 45 tona papira, 9 tona plastike, 94 tone glomaznog otpada, 16 tona tekstila, te 19 tona stakla.

Prošle je godine odloženo 42 tone velikih kućanskih uređaja koji ne sadrže opasne tvari, 18 tona otpadnih guma, 28 tona željeza i čelika, 97 tona drvenih proizvoda. Građani Zaprešića i okolice su predali i 573 kilograma baterija i akumulatora, 563 kilograma tonera, te skoro dvije tone boja, tinti, ljepila i smole.