Za devetnaest projekata osigurano više od 32 milijuna kuna

MOJ ZAPRESIC NOVOSTI

Prema izvješću Odsjeka za investicije i EU fondove Grada Zaprešića u prvom polugodištu 2022. godine prijavljena su ukupno 22 projekta. Ukupna vrijednost prijavljenih projekata je 36.163.282,57 kn. Za njih je odobreno ukupno sufinanciranje u iznosu od 32.417.183,84 kn, a odluku o sufinanciranju čekaju još 3 projekta.

Čak 11 projekata prijavljeno je na natječaje Zagrebačke županije, a među važnijima su izgradnja vodovoda u Pintarićevoj ulici i Ulici P. Lončara, sanacija OŠ Antuna Augustinčića i Društvenog doma u Pojatnu, sufinanciranje troškova žurne sanacije na TŽF-u, izrade elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije zgrade Suda, ali i projektno-tehničke dokumentacije za POUZ, dok su najznačajnija sredstva dobivena za cjelovitu obnovu zgrade POUZ-a u iznosu većem od 23 milijuna kuna.

Iz drugih izvora (FZOEU, MINGOR, MRRFEU, Norveški fond i dr.) osigurana su sredstva za postavljanje mjerne stanice kvalitete zraka i fotonaponskih elektrana na DV Vrtuljak, OŠ Ljudevita Gaja i zgradi gradske uprave, zatim za sanaciju klizišta u Kupljenovu i Merenju, izgradnju centra mini atletike, a sredstva su osigurana i za pomoćnike u nastavi kroz projekt Znanje svima.