Rujanska akcija dobrovoljnog darivanja u Zaprešiću

MOJ ZAPRESIC NOVOSTI

Sljedeće dobrovoljno darivanje krvi u Zaprešiću će se održati u utorak 6. rujna između 12 i 18 h, uz pauzu između 14:30 i 15:15.

Crveni križ Zaprešić je prilikom najave rujanskog darivanja podsjetio na dodatne prednosti darivanja krvi, te su pojasnili kako darivatelji dobivaju besplatnu analizu krvi. Krv koja se daruje, prolazi kroz provjeru kako bi bila sigurna za donaciju. Ako krv sadrži zdravstveni čimbenik zbog kojeg se ne može dati, odbacuje se, i darivatelj je obaviješten o problemu.

Podsjetimo i kako je Grad Zaprešić krajem prošle godine donio odluku o besplatnom parkiranju za darivateljice krvi s 25 darivanja krvi i darivatelje krvi s 35 darivanja koji imaju prebivalište na području Zaprešića. Pravo na besplatno parkiranje na javnim parkiralištima na području Zaprešića ostvaruju dobrovoljni darivatelji krvi koji imaju prebivalište na području Zaprešića i vozilo u vlasništvu ili leasingu.

Kako bi mogli ishoditi besplatnu parkirnu kartu, darivatelji krvi mogu doći u prostorije Crvenog križa Zaprešić na adresi Trg žrtava fašizma 8, radnim danom od 8-16 sati, radi dobivanja potvrde o broju darivanja.

Pravo na besplatno parkiranje ostvaruje se izdavanjem besplatne parkirališne karte koju izdaje Zaprešić d.o.o., temeljem podnesenog zahtjeva.
Podnositelj je, uz zahtjev za izdavanje besplatne parkirališne karte obavezan Organizatoru parkiranja dostaviti:
– dokaz o prebivalištu: presliku važeće osobne iskaznice, elektronički zapis ili presliku uvjerenja o prebivalištu (ne stariji od 8 dana),
– dokaz o vlasništvu ili leasingu vozila (presliku važeće prometne dozvole) i
– dokaz o broju darivanja krvi (potvrdu Hrvatskog Crvenog križa ili Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu o broju darivanja krvi).
Uz preslike dokumenata potrebno je dostaviti i njihove originale na uvid.