Voda sa Stalnjaka ispravna za piće

MOJ ZAPRESIC

Da je voda s izvora Stalnjak sigurna za piće potvrdilo je ispitivanje Službe za zdravstvenu ekologiju ZZJZ Zagrebačke županije koja je izvršila uzorkovanje i analizu vode 20. srpnja.

Prema ispitanim parametrima uzorak vode JE SUKLADAN zahtjevima članka 5. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/2013, 64/2015, 104/2017, 115/2018, 16/2020) i priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017, 39/2020).

Riječ je o Programu javno zdravstvenih mjera zaštite zdravlja ljudi od štetnih čimbenika okoliša u Zagrebačkoj županiji, financiranog od strane Zagrebačke županije. Uzimani su uzorci vode na izvorištima i javnim bunarima koji se nalaze na području Zagrebačke županije, a koje građani često koriste u svrhu pripreme jela, za piće i osobnu higijenu.

Uzorkovanja u različitim periodima tijekom kalendarske godine omogućuju detaljniji uvid u dinamiku kretanja kvalitete vode na svakoj pojedinoj lokaciji, te korelaciju između prevladavajućih okolišnih faktora u pojedinom godišnjem dobu i njihov mogući utjecaj na kvalitetu vode za ljudsku potrošnju na navedenim lokacijama.

Izvorišta i bunari su obilježeni na karti. Crvenom bojom označeni su nesukladni uzorci (NESUKLADAN), a zelenom bojom sukladni (SUKLADAN) prema važećoj zakonskoj regulativi. Priložene su i slike bunara odnosno izvorišta, naznačen je datum uzorkovanja kao i kratke upute za građane u slučaju da koriste vodu sa izvorišta iako je uzorak proglašen nesukladnim.