Novi koncept uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

MOJ ZAPRESIC NOVOSTI

U ponedjeljak, 11. srpnja održana je konferencija za medije u povodu nove faze projekta aglomeracije Zaprešić.

Predstavljen je novi koncept uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a bilo je riječi i o trenutnom stanju radova.

Konferenciji je prisustvovao i Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda te je komentirao dosadašnje uspjehe.

“Veći dio mreže i kolektora je praktično i savladan. Negdje smo na razini 80%, vjerujem, kopanja po ulicama po područjima gdje je trebalo realizirati više od 150 kilometara kanalizacijskih kolektora. Naravno, evo i početkom realizacije uređaja pročišćavanja otpadnih voda, to je ono čemu svi težimo, to je da ovih novih, 5400 priključaka uz već postojeće stanovništvo koje je priključeno na javni sustav odvodnje, zapravo u cijelosti zbrinemo sve otpadne vode” – rekao je Đuroković.

Radovi se odvijaju prema planu, ali Domagoj Mikuš, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o. navodi kako povećanje cijena nije moglo zaobići ni ovaj projekt. “Radovi napreduju jako dobro. Trenutno nam je najveći problem, a to je globalni problem, kretanje cijena na tržištu, ali u suradnji sa svim sudionicima ovog projekta nastojimo pronaći rješenje za sve ove situacije” – navodi Mikuš.

Zaprešićki gradonačelnik Željko Turk također je zadovoljan te kaže kako je riječ o radovima koji mijenjaju sliku Grada i okolnih općina iako se ne vide. “To su poslovi koji u pravilu nisu vidljivi, ali su izuzetno bitni. Ja ne sumnjam da ćemo uz dio dorada ovaj projekt privesti kraju. Količina radova koja je do sada obavljena, govori tome u prilog. Vlada i Hrvatske vode su se odredili na temu dijela indeksacije koja govori, nažalost, o povećanju troškova radova te je na meni danas ovdje s vama podijeliti zaista zadovoljstvo s poslom i radom kojim na koji možemo biti ponosni” – zaključio je gradonačelnik Turk.

Obilazak gradilišta: