Detalji o upisu učenika u prvi razred SŠ Ban Josip Jelačić

MOJ ZAPRESIC NOVOSTI

Srednja škola Ban Josip Jelačić je objavila detalje o upisu učenika u prvi razred, koji se provodi 11. i 12.7.2022. od 9:00 do 13:00 sati.

Dokumentacija se može dostaviti i putem e-mail adrese: ssbjjupisi@gmail.com.
Iz škole mole da prilikom dostave dokumentacije elektronskim putem ostavite kontakt mobitela roditelja te e-mail adresu roditelja. Dokumentacija koja se dostavlja putem e-mail adrese treba biti skenirana i čitljiva. Ukoliko dokumentacija neće biti potpuna ili čitljiva, neće biti prihvaćena i učenik/ca neće biti upisana u prvi razred.
Na stranicama škole su objavljeni i dokumenti koje su učenici dužni donijeti:

 

Učenici koji su ostvarili pravo izravnog upisa ne trebaju dostaviti potvrdu nadležnog školskog liječnika, odnosno liječničku svjedodžbu medicine rada za pojedini obrazovni program, već dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

rješenje o primjerenome programu obrazovanja
stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

 

Učenici koji su ostvarili dodatne bodove za upis dostavljaju i dokumente kojima to potvrđuju (osim rezultata natjecanja iz znanja, vještina, sporta i učeničkih smotri koji su već uneseni u sustav).

Naknadu za povećane troškove obrazovanja za svaku godinu obrazovanja uplaćuju učenici koji upisuju sljedeće programe:

tehničar za računalstvo, frizer, kuhar, konobar, slastičar i kozmetičar u iznosu od 200,00 kn
opća gimnazija, ekonomist, hotelijersko-turistički tehničar, prodavač u iznosu u iznosu od 100,00 kn.

Na upis je potrebno donijeti potvrdu o uplaćenoj naknadi za povećane troškove obrazovanja.

Primjeri uplatnica naknade za povećane troškove obrazovanja za svaki pojedini program