Besplatni udžbenici i drugi obrazovni materijal za učenike osnovnih škola

MOJ ZAPRESIC NOVOSTI

Za iduću, 2022./2023., školsku godinu svim redovitim učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Zaprešića osigurani su i besplatni udžbenici i drugi obrazovni materijal, odnosno radne bilježnice i radni materijal za tehničku kulturu. „Sredstva za nabavu drugog obrazovnog materijala u visini od 700 000 kuna osigurava Grad Zaprešić, a nabava udžbenika financirat će se sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja“, izjavio je zamjenik gradonačelnika Alan Labus.

Pravo na dodjelu drugog obrazovnog materijala pod uvjetom da to pravo ne ostvaruju po nekoj drugoj osnovi, imaju svi učenici osnovnih škola kojima je osnivač Grad Zaprešić (OŠ Antuna Augustinčića, OŠ Ljudevita Gaja i OŠ Kupljenovo) te učenici koji polaze osnovne škole drugih osnivača, a imaju prebivalište na području Grada Zaprešića.