Na sjednici Županijske skupštine dodijeljena nagrada Tamburaškom zboru Gaj

MOJ ZAPRESIC NOVOSTI

Tamburaškom zboru Gaj Zaprešić na sjednici Županijske skupštine, dodijeljena je nagrada Zagrebačke županije za doprinos ugledu i promociji Zagrebačke županije u zemlji i svijetu.

Županijska skupština je na sjednici oržanoj 7. lipnja prihvatila Rebalans proračuna koji je „težak“ gotovo milijardu i pol kuna, te donosi više novca za bespovratna sredstva poljoprivrednicima i poduzetnicima, kapitalnu izgradnju, i sanaciju štete od potresa.

Županijska skupština Zagrebačke županije donijela je Rebalans proračuna za 2022. godinu koji iznosi 1.456.983.201,00 kn i veći je za 5,53 posto u odnosu na Proračun donesen krajem prošle godine. Za 14,10 posto veći je i Izvorni proračun kojim Županija realno i upravlja te on sada iznosi 644.476.447,00 kn. Rebalans je rađen radi pokrića gubitka zdravstvenih ustanova, povećanja bespovratnih potpora za poljoprivrednike i poduzetnike, osiguranje potpore sjetvi i sadnji, pokriće troškova energenata u osnovnim i srednjim školama, prenesenog viška prihoda prethodne godine za sanaciju šteta uzrokovanih potresom te radi osiguranja dodatnih sredstava za kapitalna ulaganja u školstvu.

Donošenju Rebalansa prethodilo je prihvaćanje Izvještaja o izvršenju proračuna za 2021. godinu. Tako su u 2021. ukupni prihodi i primici konsolidiranog Proračuna ispunjeni na razini 93,51 posto plana, odnosno 93,92 posto plana izvornog Proračuna. Rashodi su kod konsolidiranog Proračuna realizirani na razini 85,27 posto od tekućeg plana, odnosno 75,19 posto plana izvornog Proračuna.

Pored već dosad osiguranih 30,08 milijuna kuna, članovi Skupštine dali su zeleno svjetlo za dodatnih 3,7 milijuna kuna uslijed povećanja troškova dogradnje triju škola u sklopu projekta Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju – Industrija 4.0 te ovlastili župana da potpiše izmjene i dopune sporazuma o sufinanciranju istog.

Trgovačka društva, zavodi, ustanove i specijalne bolnice (njih 10) kojima je osnivač ili većinski vlasnik Zagrebačka županija podnijela su Skupštini izvješća od radu za 2021. godinu. Zbog gubitaka nastalih uslijed pandemije i povećanja troškova energenata SB Naftalan, Dom zdravlja ZŽ i Zavod za hitnu medicinu ZŽ poslovali su s gubitkom, a Rebalansom proračuna osigurano je 12 milijuna kuna za pokriće gubitaka.

S ciljem veće dostupnosti zdravstvenih usluga za stanovnike Zagrebačke županije u dijelu specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, Skupština je donijela Odluku o proširenju djelatnosti Doma zdravlja ZŽ za djelatnosti neurologije, urologije, kardiologije, kirurgije, stomatološke protetike, oralne kirurgije i endokrinologije i dijabetologije.

Županijska skupština odobrila je planove rada za 2022. godinu Koordinaciji za ljudska prva i Povjerenstvu za ravnopravnost spolova, osnovano je novo savjetodavno tijelo Županijske skupštine – Savjet za zelene politike i ruralni razvoj te je prihvaćeno izvješće o stanju zaštite od požara na području Zagrebačke županije za 2021. godinu.

Donesena je i odluka o dodjeli javnih priznanja Zagrebačke županije koja će se dobitnicima uručiti na svečanoj sjednici u povodu Dana Zagrebačke županije u četvrtak, 14. srpnja 2022. godine. Povelja Zagrebačke županije dodijelit će se Josipu Jakopaču iz Svete Nedelje, Juri Miškoviću iz Brckovljana, Vjekoslavu Kovačiću iz Mraclina i OPG-u Tomislav Kralj iz Vrbovca. Nagrada Zagrebačke županije za doprinos ugledu i promociji Zagrebačke županije u zemlji i svijetu dodijelit će se Đurđi Havidić iz Velike Mlake, Mladenu Čopu iz Jastrebarskog, Puhačkom orkestru Rozga iz Rozge, Josipi Bilić iz Donjeg Stupnika, Tamburaškom zboru Gaj Zaprešić, te vinogradarstvu i vinarstvu obitelji Tomac.