Održan koncert Zagrebačkog salonskog ansambla

MOJ ZAPRESIC NOVOSTI

Pučko otvoreno učilište Zaprešić, u sklopu Zaprešićkog glazbenog salona, podsjetilo je na tradiciju salonskog muziciranja koncertom u Muzeju Matije Skurjenija. Koncert Zagrebačkog salonskog ansambla je otvoren Jelačićevom koračnicom koju je Johann Strauss stariji skladao upravo u čast banu Josipu Jelačiću. Večer je upotpunjena ritmovima argentinskog i ciganskog tanga, mađarskim pjesmama i čardašima, te najljepšim melodijama zlatnog doba šlagera.

Zagrebački salonski ansambl djeluje deset godina, a nastao je po uzoru na salonske ansamble tipične za europske gradove u 19. i početkom 20. stoljeća.