Odobrena sredstva za čipiranje i sterilizaciju pasa

MOJ ZAPRESIC NOVOSTI

S ciljem smanjenja i kontrole populacije pasa, te kako bi pomogla gradovima i općinama sa svog područja u troškovima provedbe Zakona o zaštiti životinja, Zagrebačka županija dodijelila im je 100 tisuća kuna. Navedena sredstva utrošit će se na veterinarske usluge označavanja pasa mikročipom te sterilizaciju kujica u 2022. godini.

Na javni poziv, koji je bio otvoren od 28. ožujka do 15. travnja ove godine, javio se i Grad Zaprešić, koji je ovom prilikom dobio 6.633 kn na raspolaganje.

Ova sredstva na raspolaganju su svim žiteljima ovih 20 gradova i općina Zagrebačke županije koji imaju nečipiranog psa ili nesteriliziranu kujicu, a za sufinanciranje tih postupaka mogu se obratiti svojim gradovima i općinama do 31. listopada 2022. godine ili do utroška sredstava.

Zagrebačka županija financira provedbu ovog programa od 2019. godine te je za tu svrhu do sada utrošeno 577.496,00 kuna.

Provedbom ovih mjera, sterilizacije i mikročipiranja, smanjuje se i kontrolira populacija napuštenih pasa te pomaže gradovima i općinama s područja Zagrebačke županije u troškovima provedbe Zakona o zaštiti životinja. Također, smanjeni broj napuštenih pasa smanjuje vjerojatnost od širenja bolesti, napada na ljude i druge životinje te izazivanja materijalne štete i nesreća u prometu.