Obavijest o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja

#mojgrad Novosti

Grad Zaprešić je objavio kako se pozivaju roditelji/skrbnici djece rane i predškolske dobi, koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja, da podnesu zahtjev za upis djeteta u dječji vrtić Grada Zaprešića čiji je objekt najbliži mjestu njihova stanovanja. Zahtjevi za upis podnose se dječjim vrtićima DV Maslačak, Ul. Hrvatske mladeži 4, Zaprešić i DV Vrtuljak, Mokrička ulica 59, Zaprešić, u razdoblju od 12. do 20. svibnja 2022. godine, isključivo u elektroničkom obliku, korištenjem usluge e-Upisi.

Obavijest o provođenju upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023.

Zahtjev za upis djeteta sa svom potrebnom dokumentacijom predaje se isključivo u elektroničkom obliku, korištenjem usluge e-Upisi, na portalu e-Građani. Upute o načinu prijave i korištenja portala e-Građani

Korisničke upute za roditelje su dostupne i na mrežnim stranicama DV Maslačak, DV Vrtuljak, i Grada Zaprešića.

 

Pozivaju se roditelji/skrbnici djece predškolske dobi, koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja, da podnesu zahtjev za upis djeteta u obvezni program predškole. Zahtjevi za upis podnose se u papirnatom obliku Dječjem vrtiću Maslačak, Ul. Hrvatske mladeži 4, Zaprešić, u razdoblju od 12. do 20. svibnja 2022. godine

Obavijest o provođenju upisa djece predškolske dobi u program predškole za pedagošku godinu 2022./2023.