Ponovne rasprave o izmjenama GUP-a i Prostornog plana uređenja Grada Zaprešića

MOJ ZAPRESIC NOVOSTI

Grad Zaprešić je objavio kako je Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Grada Zaprešića, otvorio ponovnu raspravu o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaprešića, te Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Zaprešića. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaprešića, te Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Zaprešića trajat će 10 dana, a održat će se od 09. svibnja do 18. svibnja 2022. Tijekom trajanja ponovne javne rasprave, Prijedlog IiDPPUG te Prijedlog IiDGUP, stavit će se na javni uvid svakog radnog dana (osim subote i nedjelje) u vremenu od 8,00 do 15,00 na oglasnu ploču Grada Zaprešića na adresi Nova ulica 10 u Zaprešiću. Tijekom trajanja ponovne javne rasprave, Prijedlog IiDPPUG te Prijedlog IiDGUP, bit će dostupni javnosti i na mrežnim stranicama Grada Zaprešića (www.zapresic.hr). Javno izlaganje radi davanja obrazloženja rješenja Prijedloga IiDPPUG te Prijedloga IiDGUP održat će se u četvrtak 11. svibnja 2022., s početkom u 17,00 sati u Vršilnici u kompleksu Novi dvori Jelačićevi, na adresi Aleja Đure Jelačića 1, u Zaprešiću.

Podsjećamo, prije godinu dana je započela izrada V. Izmjene Prostornog plana i IV. Izmjene GUP-a Zaprešić, a Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, u skladu s člankom 27. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), a po provedenom postupku nabave i ishođenoj suglasnosti župana, preuzeo je obvezu izrade V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaprešića i IV. Izmjena i dopuna GUP-a Zaprešić.