Ceste Zaprešić-Bestovje i Prigorje Brdovečko-Bobovica-Samobor u planu razvoja županije do 2027.

MOJ ZAPRESIC NOVOSTI

Županijska skupština Zagrebačke županije usvojila je Plan razvoja Zagrebačke županije za period 2021.-2027. Riječ je o najvažnijem srednjoročnom aktu strateškog planiranja i budućeg razvoja Zagrebačke županije kojim se omogućuje priprema i provedba važnih projekata i mjera s ciljem daljnjeg razvoja.

Nacrt Plana razvoja Zagrebačke županije 2021.-2027.

U planu razvoja istaknuto je devet strateških projekata čija je provedba u nadležnosti Zagrebačke županije. To su: Razvojni projekt Naftalan, Projekt izgradnje i proširenja zdravstvenih kapaciteta u ispostavama Doma zdravlja Zagrebačke županije (Samobor i Velika Gorica), Centar za gospodarenje otpadom „Zagreb“, Integrirani prometni sustav za Grad Zagreb, Zagrebačku i Krapinsko-zagorsku županiju, Zrakoplovna tehnička škola „Rudolf Perešin“ – izgradnja škole, dvorane i hangara, Centar za razvoj ekološke poljoprivrede, Pametna sela i poljoprivreda, Županijski poduzetnički centar Vrbovec te Interpretacijski centar arheološkog parka Andautonija.

Također, u Planu razvoja sadržano je osam strateških projekata čija provedba nije u nadležnosti Zagrebačke županije, a radi se o: projektu izgradnje nove bolničke zgrade SB za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra, obilaznici Volavja i Petrovine, gradnji ŽC Zaprešić-Bestovje s izgradnjom mosta preko rijeke Save, obilaznici grada Dugog Sela, novoj cesti Prigorje Brdovečko-Bobovica-Samobor s izgradnjom mosta preko rijeke Save, izgradnji tračničke veze Podsused-Sveta Nedjelja-Samobor-Bregana, Regionalnom centru za razvoj stočarstva Dubrava te izgradnji infrastrukture za širokopojasni pristup internetu.