Gospodarenje otpadom prošle godine u Zaprešiću i okolici

MOJ ZAPRESIC NOVOSTI

Iz tvrtke Zaprešić d.o.o. su objavili podatke o ukupnoj količini otpada sakupljenog iz kućanstava, gospodarstva, i sa zelenih otoka u gradu Zaprešiću i zaprešićkim naseljima u 2021. godini.

Zaprešić i zaprešićka naselja su tako u prošloj godini stvorili 5.741 tonu miješanog komunalnog otpada, reciklirali su 474 tone papira, 328 tona plastike, 29 tona glomaznog otpada, te 19 tona stakla.

U reciklažno dvorište Zaprešić se u protekloj godini odložilo 45 tona papira, 9 tona plastike, 94 tone glomaznog otpada, 16 tona tekstila, te 19 tona stakla.

Prošle je godine odloženo 42 tone velikih kućanskih uređaja koji ne sadrže opasne tvari, 18 tona otpadnih guma, 28 tona željeza i čelika, 97 tona drvenih proizvoda. Građani Zaprešića i okolice su predali i 573 kilograma baterija i akumulatora, 563 kilograma tonera, te skoro dvije tone boja, tinti, ljepila i smole.

Ovi podaci uključuju i otpad prikupljen iz spremnika za papir, staklo, plastiku, metal i tekstil, postavljenih na javnoj površini.