Dodjela besplatnog kompostera

MOJ ZAPRESIC NOVOSTI

Iz tvrtke Zaprešić d.o.o. su objavili kako je Grad Zaprešić proveo otvoreni postupak javne nabave za nabavu kompostera sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te će svim zainteresiranim korisnicima s područja Grada Zaprešića i zaprešićkih naselja biti omogućena dodjela besplatnog kompostera. Podjelom besplatnih kompostera želi se ostvariti cilj smanjenja udjela biorazgradivog otpada u kućnom otpadu.

Napomenuli su kako je primarna svrha podjele kompostera proizvodnja komposta za vlastite potrebe, a kompost će se moći bez naknade odlagati i na reciklažnom dvorištu.

Biokompost čini čak do 40% prosječne kante za otpad. Kompostiranjem možete sami proizvesti gnojivo za svoje biljke, i tako doprinijeti smanjenju količine otpada u svojoj kanti.

Prijavu za dodjelu kompostera možete obaviti putem web obrasca ili dostavom pismenog zahtjeva.

Anketa o zainteresiranosti za dodjelu besplatnog kompostera