Upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2022./2023.

MOJ ZAPRESIC NOVOSTI

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje Zagrebačke županije, Ispostava Zaprešić, objavio je detalje o upisu djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2022./2023. na području Grada Zaprešića, te općina Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća.

Tako će se upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2022./2023. obavljati u svim osnovnim školama na području Grada i općina od 31. ožujka do 15. lipnja 2022. godine

U prvi razred osnovne škole upisivat će se djeca koja do 01. travnja 2022. godine imaju navršenih šest godina života.
Iznimno, na zahtjev roditelja/staratelja i prijedlog Stručnog povjerenstva Škole, u prvi razred se može upisati i dijete koje do kraja tekuće godine navršava šest (6) godina života (prijevremeni upis). U tom slučaju roditelj/staratelj podnosi zahtjev Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje Zagrebačke županije, Ispostava Zaprešić, Nova ulica 10, Zaprešić, najkasnije do 31.03.2022. godine. Zahtjevu za prijevremeni upis roditelj je dužan priložiti: rodni list, uvjerenje o prebivalištu ili boravištu za dijete i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta. Za prijevremeni upis u prvi razred obvezno se provodi psihološko testiranje u osnovnoj školi kojoj dijete pripada prema upisnome području.

Prije upisa obvezno je utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta u osnovnoj školi prema mjestu stanovanja i Zavodu za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Služba za školsku i sveučilišnu medicinu, koje se provodi u razdoblju od 31.03. do 15.06.2022. godine prema priloženom rasporedu.
Upisi će se obavljati u osnovnoj školi kojoj dijete pripada prema mjestu prebivališta odnosno prijavljenog boravišta sukladno čl. 16. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Upisno područje škola određeno je u skladu s Mrežom osnovnih škola u Republici Hrvatskoj (NN 70/11, 62/17, 86/18).
Roditelj/staratelj obvezan je čim prije prijaviti dijete u Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Službu za školsku i sveučilišnu medicinu, Ispostava Zaprešić, Pavla Lončara 1, Zaprešić, kako bi dobio potrebne informacije za pregled djeteta. Popis dokumentacije koju je potrebno donijeti na pregled možete pronaći na službenim stranicama ZZJZ Zagrebačke županije (Upitnik za roditelje):

Obavijest o sistematskim pregledima prije upisa u prvi razred osnovne škole – Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije (zzjz-zz.hr) .

U slučaju da dijete ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja u razdoblju koje je utvrđeno rasporedom pregleda roditelj je dužan najkasnije do 30. svibnja 2022. godine o tome obavijestiti Stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području, ono će utvrditi drugo odgovarajuće vrijeme.

Raspored utvrđivanja psihofizičkog stanja djece (raspored pregleda) bit će objavljen u ovom Upravnom odjelu, Zavodu za javno zdravstvo Zagrebačke županije, osnovnim školama, predškolskim ustanovama, te ostalim ustanovama na području Ispostave Zaprešić, kao i na web stranicama Zagrebačke županije.

Pojedinačne obavijesti roditelji/staratelji mogu dobiti u Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje, Ispostava Zaprešić, Nova ulica 10, Zaprešić, telefon: 3746 610, e-mail: d.balen@zagrebacka-zupanija.hr.