Riješimo jednom zauvijek! Od kuda dolazi ime grada Zaprešića?

MOJ ZAPRESIC NOVOSTI

Riješimo jednom zauvijek!

Od kuda dolazi ime grada Zaprešića?

Dok stranci (i mnogi Hrvati) lome jezik pokušavajući izgovoriti riječ Zaprešić ne možemo da se ne zapitamo od kuda dolazi ime našeg grada. Zaprešić je danas grad s preko 25 tisuća stanovnika, no nekada je bio samo rubno selo brdovečkog
kraja. Brdovec je bio sučija (središte suda) i administrativno središte našeg područja.

U XV. i XVI. stoljeću brdovečkoj su sučiji pripadala sljedeća sela: Brdovec, Dolc, Drinje, Harmica, Hrastina, Javorje, Ključ, Kraj, Laduč, Lužnica, Mačkovac, Marija Gorica, Marof, Oplaznik, Otočac, Otok, Prigorje, Prudnice, Rogoznica, Samoboršćak, Sv. Križ, Šenkovac, Trstenik, Vukovo Selo, Zaprešić, Zdenci i Žlibac.

Brdovečka sučija bila je dio Susedgradskog vlastelinstva, a u najstarijem cjelovitom popisu crkvene desetine iz 1408. godine prvi se put spominje sučija Brdovec (iudi catus Berdowcz) te sela u sklopu brdovečke sučije ( Berdowcz, Drenewo, Drenye, Klwch, Kray, Ladwchy, Ottok, Prigorye, Zobotha, Senkowcz, Terztenik, Zaprezechye, Zaprodye, Zdenczy ). Što nas dovodi do zaključka da je ime Zaprešića već formirano prije 1408. godine.

Da bi došli do odgovora na pitanje porijekla naziva grada Zaprešića, upravo ova prva spominjanja i najraniji nazivi su nam od izuzetne važnosti. Pomađareni naziv Zaprezechje ustvari čitamo kao Zapresecje. Izdvojimo li prefiks “za” (Iza) koji je
čest u lokalnim toponimima: Zagreb (Za-bregom), Zapruđe (Za-prudom) Zagorje (Za-gorom) ostaje nam presecje (od glagola presijecati).

Za-presecje je dakle naselje koje se nalazi ‘za područjem na kojem se presijecaju putovi i rijeke’. Naime, u blizini se presijecaju rijeke (ušće Krapine u Savu), stara via publica (javna cesta) na tome mjestu prelazi Krapinu i presijeca
transverzalu sjever-jug koja prati Krapinu. Povijesne su potvrde:Zaprezechye (1408.), Zaprezeche (1419.), Zapressege (1496.), Zaprezethye, Zapresieche (1672.). U potvrdi s kraja XVII. stoljeća ( Zapresieche) vidimo da je došlo do promjene refleksa jata, a u suvremenom obliku (Zaprešić) i otpadanje sufiksa-je. Iako postoji popularna teorija da naziv “Zaprešić” vuče korijen iz riječi
zaprega, Zaprešić-Zapregić, upravo zbog povijesnog naziva Zapresecje ta teorija konjske zaprege u nazivu Zaprešića gubi osnovu.

Dakle, da pojednostavimo Zaprešić je mjesto gdje se presijecaju važni putovi i rijeke, što je i jedan od razloga brzog razvoja i naseljavanja Zaprešića u posljednjem stoljeću.

Izvor:
Branimir Brgles – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
https://hrcak.srce.hr/file/118719