Od 1. ožujka otvoren natječaj za dodjelu sredstava za sufinanciranje proljetne sjetve

MOJ ZAPRESIC NOVOSTI

Grad Zaprešić je raspisao Natječaj za dodjelu sredstava za sufinanciranje proljetne sjetve kukuruza u 2022. godini. Poljoprivrednici mogu ostvariti poticaj samo jednom za svoje gospodarstvo u 2022. godini, a natječaj je otvoren od 1. ožujka do 1. travnja 2022. godine. Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu dospijeća.

Iznos poticaja koji će se bespovratno sufinancirati po jednom obiteljskom gospodarstvu iznosi 500,00 kuna za oranice 2.500 do 4.000 m², a 800,00 kuna za oranice 4.001 do 10.000 m².

Preuzmite: Zahtjev za dodjelu poticajnih sredstava

Podsjetimo, Grad Zaprešić pozvao je poljoprivredna gospodarstva sa svog područja da se prijave i na natječaj za bespovratno sufinanciranje nabave voćnih i sadnica jagoda te loznih cijepova, a maksimalan iznos koji u ovoj godini mogu dobiti je 20 tisuća kuna.

Na natječaj se mogu javiti OPG-ovi imaju prebivalište ili sjedište na području Zaprešića, a podižu voćnjak ili vinograd ili proširuju postojeći na području susjednih katastarskih općina.

Potpora se dodjeljuje za nabavu certificiranih voćnih i sadnica jagoda i loznih cijepova.

Grad potporu odobrava u iznosu do 60 posto nabavne cijene po priloženom računu, odnosno najviše do 20.000 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu.

Natječaj je otvoren do 15. listopada, a zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu dospijeća.

Preuzmite: Zahtjev za dodjelu sredstava