Godinu dana projekta Za čisto i bistro

MOJ ZAPRESIC NE PROPUSTITE NOVOSTI

12. siječnja 2021., u okviru projekta Za čisto i bistro, započeli su radovi na dogradnji, proširenju i rekonstrukciji sustava javne vodoopskrbe na području Zaprešića, a u listopadu prošle godine su počeli i radovi na izgradnji kanalizacijske mreže u Kraju Donjem, po čijem završetku će se priključenost stanovništva na mrežu odvodnje povećati sa sadašnjih 0 posto na gotovo 90 posto. Dio radova u sklopu aktivnosti projekta već je dovršen, na terenu je trenutno 39 ekipa, te je do sada položeno preko 67.000 metara cijevi, ugrađeno preko 1.600 okana, te izvedeno gotovo 1.200 priključaka.

Projektom Za čisto i bistro će se unaprijediti i proširiti vodovodna i kanalizacijska mreža u aglomeracijama Zaprešić i Kraj Donji, a do kraja 2023. godine ostvarit će se cilj da 86% područja na kojem se projekt provodi, bude pokriveno mrežom odvodnje. Projekt obuhvaća područje Grada Zaprešića i općina Bistre, Brdovca, Luke, Pušće, Marije Gorice i Dubravice.

Njegova je ukupna vrijednost 683.801.112,50 kn, a kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. osigurana su bespovratna sredstva EU u iznosu od čak 70,88% odnosno 387.792.012,26 kn. Hrvatske vode i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike osigurat će 116.777.202,04 kn, dok će preostali dio u iznosu od 42.471.675,70 kn sufinancirati Grad Zaprešić i okolne općine.

U sklopu projekta Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. nabavila je i četiri vozila za održavanje i nadzor sustava odvodnje – specijalno vozilo za čišćenje sustava odvodnje, vozilo za CCTV inspekciju sustava koje omogućava lociranje nepravilnosti kako bi se izvršile potrebne sanacije cjevovoda, te dva specijalna vozila za pražnjenje sabirnih jama, čija ukupna vrijednost iznosi 10.354.937,50 kuna s uključenim PDV-om.