Besplatan parking za darivatelje krvi

NE PROPUSTITE NOVOSTI

Grad Zaprešić je krajem prošle godine donio odluku o besplatnom parkiranju za darivateljice krvi s 25 darivanja krvi i darivatelje krvi s 35 darivanja koji imaju prebivalište na području Zaprešića. Od početka godine, pravo na besplatno parkiranje na javnim parkiralištima na području Zaprešića ostvaruju dobrovoljni darivatelji krvi koji imaju prebivalište na području Zaprešića i vozilo u vlasništvu ili leasingu.

Kako bi mogli ishoditi besplatnu parkirnu kartu, darivatelji krvi mogu doći u prostorije Crvenog križa Zaprešić na adresi Trg žrtava fašizma 8, radnim danom od 8-16 sati, radi dobivanja potvrde o broju darivanja.

Pravo na besplatno parkiranje ostvaruje se izdavanjem besplatne parkirališne karte koju izdaje Zaprešić d.o.o., temeljem podnesenog zahtjeva.
Podnositelj je, uz zahtjev za izdavanje besplatne parkirališne karte obavezan Organizatoru parkiranja dostaviti:
– dokaz o prebivalištu: presliku važeće osobne iskaznice, elektronički zapis ili presliku uvjerenja o prebivalištu (ne stariji od 8 dana),
– dokaz o vlasništvu ili leasingu vozila (presliku važeće prometne dozvole) i
– dokaz o broju darivanja krvi (potvrdu Hrvatskog Crvenog križa ili Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu o broju darivanja krvi).
Uz preslike dokumenata potrebno je dostaviti i njihove originale na uvid.