Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić jedini isporučitelj vodnih usluga na uslužnom području 10

Najnovije Novosti

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2021. donijela uredbu kojom se uspostavljaju uslužna područja, određuju njihove granice i društvo preuzimatelj.

U Hrvatskoj će sada biti 41 uslužno područje, odnosno toliko isporučitelja vodnih usluga. U Zakonu o vodnim uslugama definirano je kako se Uslužno područje uspostavlja na jednom ili više postojećih vodoopskrbnih područja i više aglomeracija, te kako će biti po jedan isporučitelj vodnih usluga na svakom uslužnom području.

Uslužno područje 10 obuhvaća Grad Zaprešić te općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Luka, Marija Gorica i Pušća u Zagrebačkoj županiji, a jedino društvo preuzimatelj na uslužnom području 10 je Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., Zaprešić.